juli 07, 2024
Kultur Sjukvård & hälsa

Ny akutmottagning på Capio S:t Görans sjukhus

Idag deltog jag i invigningen av den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus. Den nya akuten innebär ett lyft för sjukhusets patienter och medarbetare och ett välkommen kapacitetsökning i akutsjukvården i Stockholms län.

100 000 patienter om året ska kunna få akutsjukvård här. Investeringen omfattar 365 miljoner kronor. Det är en modern akutmottagning med kapacitet för dagens och morgondagens vårdbehov. Lokalerna är anpassade för patienterna och vårdflödena istället för att patienter och personal ska behöva anpassa sig till lokalerna. Det möjliggör en modern sjukvård där personalen arbetar i team runt patienten och man effektivt och snabbt kan sätta in de resurser som behövs från akutvård, specialister, röntgen och labb med mera.

Vårdmiljöerna i sig spelar stor roll för patientens upplevelse av vården. Den konstnärliga gestaltningen är betydelsefull i sammanhanget. Konstnären Miwa Akabane verk präglar mottagningen. Hennes mönsterkoncept är unikt för detta sjukhus och det har vuxit fram i samarbete med medarbetare på sjukhuset. Ni ser mönsterkonceptet repeteras i olika former på väggar men också på glaspartier. De bildar en enhetlighet som jag hoppas ska berika – patientens – människans – vistelse på akuten och bidra till den värdiga vårdmiljö vi vill erbjuda patienterna.

Konstnärlig gestaltning av Miwa Akabane
Konstnärlig gestaltning av Miwa Akabane

Men det är inte bara invigning av en ny akutmottagning idag. Det är också en milstolpe i landstingets omfattande omställning till framtidens hälso- och sjukvården (FHS). De mest påtagliga förändringarna är nog det vi kan se med blotta ögat på våra sjukhus där det pågår stora ombyggnationer. Men förändringen är egentligen större än så. Det handlar om att rusta Stockholmsvården för den moderna tidens krav och göra det möjligt att möta behoven hos en allt större befolkning.

Nya akuten får ökad kapacitet:

– 29 nya moderna övervakningsplatser, mot 15 på gamla akutmottagningen.

– 26 nya moderna bedömnings- och undersökningsrum (varav tre för infektionspatienter med smittspridningsrisk, med egen ingång och toalett), mot 15 på gamla akutmottagningen.

– 4 akutrum (ett femte färdigställs när nya ambulanshallen står klar).

Ökade lokalytor:

Akutmottagningens lokaler omfattar 2 800 kvm. Det innebär dubbelt så stor yta som den nuvarande akutmottagningen. Akutröntgen 550 kvm i helt nya lokaler. Tillkommer senare: ambulanshall 600 kvm.

Möjliggör nya arbetssätt:

– Bättre kvalitet och patientsäkerhet, exv fler platser för övervakning med telemetri, fler akutrum, ett särskilt isoleringsrum med egen ingång för patienter med misstänkt smitta.

– Teamarbete runt patienten med medarbetare med olika kompetenser.

– Lokalerna är anpassade efter patienten/patientflöden, exv närhet akutmottagning och akutröntgen. Arbetet blir mer effektivt och det finns bättre förutsättningar att utveckla akutsjukvården.

– Lokalerna kan enkelt anpassas för framtida utveckling av vården och arbetssättet.

– Övervakningsplatser med större avskildhet ger ökad integritet.

– God arbetsmiljö och vårdmiljö i nya, fräscha och funktionella lokaler.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821