maj 05, 2024
Kultur Sjukvård & hälsa

Ny bok om konst och slöjd i vården

Jag medverkar i en ny bok Konst och hemslöjd i vårdmiljöer – Rum för samtal med Eva Rosengren som redaktör. Boken är en förlängning av det projekt som Stockholms läns landsting bedrivit genom konstenheten och hemslöjdskonsulenterna. Projektet har handlat om att låta konstnärer och slöjdare tillsammans utveckla miljöskapande gestaltningar i vården. Temat för ”rum för samtal”.

Min utgångspunkt är att vi måste skapa förutsättningar för ett värdigt liv – hela livet. Vårdmiljöerna är i detta sammanhang helt centrala. Jag vill se läkande vårdmiljöer i alla vårdinrättningar. Miljöer som bidrar till värdighet och som kan skapa en plats för välbefinnande även vid sjukdom. Det är inte alltid enkelt, men det är viktigt. Därför är jag en varm anhängare av att vi ska ha tillgång till konst och kultur, eller som i det här fallet slöjd, även när vi är sjuka.

Boken är utgiven av Hemslöjdens förlag i samarbete med Kulturförvaltningen i Stockholms län.

20130319-091156.jpg

Läs också gärna tidigare inlägg om läkande vårdmiljöer och slöjdprojektet här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821