mars 03, 2024
Jämställdhet Sjukvård & hälsa

Ny förlossningsklinik på S:t Göran redan 2023

Idag kunde jag presentera den goda nyheten att vi öppnar en förlossningsverksamhet på S:t Görans sjukhus 2023. Det kommer att bli ett värdefullt tillskott till vården för födande kvinnor.

Jag fick möjlighet idag att tillsammans med Irene Svenonius (M) besöka blivande förlossningslokalerna vid S:t Görans sjukhus, där kommer att finnas 18 moderna förlossningsrum, rum för kejsarsnitt, och allt annat som behövs en trygg och säker förlossningsvård.

Förlossningsvården i Stockholmsregionen behöver utvecklas. Den har redan i dag hög kvalitet med tryggt över och hög kompetens för de födande kvinnorna, men arbetsmiljö och villkor behöver förbättras för att fler barnmorskor ska vilja arbeta på sjukhusens förlossningskliniker. Vi måste bevara den höga nöjdheten hos födande kvinnor liksom tillgänglighet, valfrihet samt patientsäkerhet. (95% av alla kvinnor får föda på sitt förstahandsval av klinik; vi tar emot många fler födande kvinnor från andra län, än tvärtom; och förlossningsskadorna har minskat kraftigt de senaste åren).

Vi lyssnar på och förstår barnmorskorna och andra medarbetare i förlossningsvården och ser behovet av förändring. Vår förlossningssamordnare har föreslagit en rad åtgärder, och vi tillför mer pengar: totalt 500 miljoner de kommande tre åren. Bland annat höjs ersättningen per förlossning med 5 000 kronor från 1 januari nästa år, dvs om en månad. (I dag varierar ersättningen mellan 20 000 kronor för omföderska och 25 000 kronor för en förstföderska; ökningen motsvarar alltså 25 % respektive 20 %.)

En ytterligare förlossningsklinik har planerats sedan tidigare på S:t Görans sjukhus. Den sköts på framtiden bland annat på grund av pandemin, men lokalerna står färdiga. Nu tidigarelägger vi driftsstarten. Förslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden är att starta förlossningen på S:t Görans sjukhus redan under 2023. Första året bedöms kliniken ta emot 2 000 förlossningar, för att öka till 3 000 förlossningar år 2024 och därefter 4 000 förlossningar per år.

Förlossningsvården, liksom den övriga vården, bygger på medarbetarnas kunskap, engagemang och erfarenhet. Med dessa åtgärder hoppas vi att vi har tagit flera viktiga steg mot en utveckling som får fler barnmorskor att både stanna kvar i, och vilja återvända till eller börja jobba i, förlossningsvården.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823