juli 07, 2024
Arbetsliv

Ny kompetensmodell på Karolinska visar vägen för vården

På Karolinska Universitetssjukhuset vill man att sjuksköterskor ska kunna göra karriär – som sjuksköterskor, utan att behöva bli chefer. Därför införs nu en ny kompetensmodell, där de mest kvalificerade kan bli universitetssjuksköterskor.

Idag besökte jag Karolinska för att få information om den nya kompetens- och karriärmodell för sjuksköterskor som de tagit fram. Jag har följt arbetet med intresse och ser nu fram emot att få veta hur genomförandet går – och vilka effekter man kan se. Tillsammans med vår lönesatsning som har gett specialistsjuksköterskor upp till 5 000 kronor mer i månaden är karriärmodellen en viktig del av vårdens framtid. Den är bra för vården – och bra för jämställdheten.

Karolinska universitetssjukhusets nya karriär- och kompetensutvecklingsmodell bygger på att erfarna sjuksköterskor ska kunna få användning och ersättning för sin högre kompetens, utan att behöva bli chefer på kontorstid. De allra mest kvalificerade ska få benämningen universitetssjuksköterska. Varje verksamhet inom universitetssjukhuset ska ha en blandning av personal med olika kunskaper och färdigheter för att ge varje patient den bästa omvårdnaden.

Den kompetens som sjuksköterskorna besitter är helt avgörande för en god sjukvård. Vi behöver anställa många fler sjuksköterskor, och den som börjar jobba som sjuksköterska ska veta att det går att utvecklas i jobbet, få mer kvalificerade och ansvarsfulla uppgifter, och få använda sin ökade kompetens till sjukvård. Man ska inte behöva bli chef för att göra karriär som sjuksköterska och kvinna i offentlig sektor.

Kompetens- och karriärmodellen är ett initiativ som Karolinska tagit själva, men det är en satsning som är väl i linje med det vi gör centralt i landstinget för att göra sjuksköterskeyrket mer attraktivt. På mitt initiativ höjer vi specialistsjuksköterskors löner med upp till 5 000 kronor i månaden – och vi i Folkpartiet vill fortsätta och fördubbla den satsningen. Folkpartiet vill på regeringsnivå införa karriärtjänster för sjuksköterskor, med statlig finansiering, på samma sätt som förstelärarna i skolan. Karolinska är alltså på helt rätt väg! Jag är övertygad om att deras modell kan bli framgångsrik, och hoppas att fler sjukhus kan inspireras av den.

Länkar
Stockholmsbloggen: Universitetssjuksköterskor: Fler karriärvägar i vården
Vårdfokus: Karolinska universitetssjukhuset inför karriärväg för sjuksköterskor

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821