maj 05, 2024
Karolinska Universitetssjukhuset
Sjukvård & hälsa

Ny måltidssatsning på Karolinska

Kompetensutveckling av måltidsansvariga ska ge bättre patientmåltider, i ett nytt projekt som nu genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset.

När Nya Karolinska invigs år 2016 kommer sjukhuset att vara utrustat med ett eget tillagningskök. Men på Karolinska ligger man inte på latsidan till dess, utan redan nu pågår ett ambitiöst arbete att förbättra måltiderna på sjukhuset.

Den senaste satsningen är att man ska genomföra ett pilotprojekt avseende utbildning av vårdavdelningarnas måltidsansvariga. Genom att höja kompetensen hos de ansvariga medarbetarna kommer patientmåltidens kvalitet att höjas och bidra till en förbättrad vård och omsorg. Förhoppningen är att erfarenheterna från utbildningen ska kunna komma flera sjukhus till del.

Karolinska har fått stöd för denna satsning av regeringens initiativ Matlandet Sverige och de statliga pengarna är förstås ett välkommet tillskott. Jag gläds åt att se ännu en ambitiös måltidssatsning inom landstinget, och att den nya måltidsvision som vi antagit i fullmäktige nu börjar få genomslag i organisationen!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821