februari 02, 2024
Sjukvård & hälsa

Ny Öron-Näsa-Hals-mottagning i Danderyd

I början av mars öppnar en ny ÖNH-mottagning och dagkirurgi för barn och vuxna i Danderyd. Mottagningen, som enbart tar emot via remiss, ska drivas av Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Danderyds Sjukhus. Den kompletterar nuvarande mottagningar i Solna och Huddinge med en bättre tillgänglighet i norra länet. Samtidigt säkras utbildningen av nya specialister, distriktsläkare och sjuksköterskor i öron-, näs- och halssjukvård.

Alla stockholmare i hela länet ska ha trygg tillgång till öron-, näs- och halssjukvård– och då måste vårdgivarna kunna erbjuda både avancerad och basal sjukvård. En ny ÖNH-mottagning i Danderyd förbättrar tillgängligheten för ÖNH-patienter i norra delarna av länet som i dag måste åka till Karolinska i Solna eller Huddinge för specialistvård. Samtidigt får vi bättre möjligheter för både blivande specialister, och för husläkare och sjuksköterskor som också möter ÖNH-patienter på vårdcentralerna. Den nya mottagningen kommer att ha ca 11 000 patientbesök och utföra ca 3 000 operationer per år vilket motsvarar storleken på en ÖNH-verksamhet i en mellanstor stad i landet.

Utbildningsbehovet av nya specialister i öron-, näs- och halssjukvård bedöms motsvara 4 ST-tjänster per år. Husläkare och sjuksköterskor behöver också fortbildning, då många patienter med ÖNH-problem tas om hand på vårdcentralerna. När den basala ÖNH-vården flyttat ut från de stora sjukhusen behöver utbildningsbehovet tillgodoses på ett nytt sätt.

Den nya mottagningen blir ett välkommet tillskott till vården på Danderyd sjukhus.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823