maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Ny psykiatriverksamhet invigd!

Idag invigdes den nya psykiatriverksamheten vid Atlasmuren. Jag klippte bandet tillsammans med Natacha Borg, patientföretraädare. ”Jag är supersuper överlycklig”, sa hon. Och jag kan förstå det. Det är fantastiskt att få inviga en lokal helt anpassad efter den öppna specialistvårdens förutsättningar.

Mottagningen ingår i Norra Stockholms psykiatri. Det var extra roligt att se resultatet efter att Brukarrådet inom Norra Stockholms psykiatri deltagit i planeringen av de nya lokalerna. En dialog har bland annat förts med patientrepresentanterna i rådet om vårdprocesser och om hur man inom vården ska ta tillvara patientens egen kapacitet.

lokalen ligger i de gamla lokstallarna vid Atlasmuren. De psykiatriska verksamheterna i Stockholms läns landsting kommer att införa ett nytt gemensamt arbetssätt när det gäller behandling av olika sjukdomstillstånd. Den nya verksamheten vid Atlasmuren är en av mottagningarna som ingår i denna satsning. Verksamheten här kommer att vara inriktad på specifika diagnoser.
Det kommer att finnas totalt sex mottagningar för olika diagnoser här på Atlasmuren. Följande mottagningar kommer att finnas:

Två mottagningar för patienter med adhd,
Två mottagningar för patienter med affektiva sjukdomar,
En mottagning för unga vuxna
En mottagning för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom.

Syftet med förändringarna inom den psykiatriska öppenvården är att erbjuda varje patient en förbättrad och mer individanpassade specialiserad vård. Det ger större möjligheter att utforma vården utifrån varje patients unika behov.
De sex mottagningarna beräknas tillsammans ha närmare 60 000 patientbesök per år.
Dessutom startar Norra Stockholms psykiatri en ny psykiatrimottagning i Alvik. Den kommer att bestå av fyra mottagningar och kommer att ha en liknande organisation som Atlasmuren.

11 procent av kvinnorna och 5,5 procent av männen i Stockholms län fick diagnosen depression eller ångest under år 2014. Unga vuxna har den största ökningen över tid. Depression och ångestsyndrom utgör den största diagnosgruppen inom den specialiserade psykiatrin. Men även adhd börjar bli en av de vanligaste diagnoserna. Det här är en angelägen utmaning, den nya verksamheten jag idag invigde är ett steg på vägen att göra Stockholms läns landstings psykiska hälsovård ännu bättre. Med patientens behov i fokus- och fräscha lokaler!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821