juli 07, 2024
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Ny satsning på specialistsjuksköterskor

Intresset för att utbilda sig till specialistsjuksköterska är stort på Stockholms sjukhus. Det visar söktrycket på landstingets uppdragsutbildningar. Nu startar också en ny utbildning i nyföddhetsvård.

Landstinget fortsätter satsa på egen vidareutbildning för fler specialistsjuksköterskor. Nu startas en helt ny utbildning där sjuksköterskor kan vidareutbilda sig i neonatologi, inom ramen för sin anställning. Totalt utökas satsningen till 100 platser för 22 miljoner kronor.

Söktrycket är högt till de utbildningar till specialistsjuksköterskor som tidigare aviserats. Totalt har 225 personer sökt till 76 platser som operations-, IVA- eller barnsjuksköterskor.

Vi behöver specialiserade sjuksköterskors kompetens på många håll i vården. Vår helt nya utbildning för neonatal-sjuksköterskor är en rejäl satsning på bättre vård för de sköraste nyfödda barnen – och på sjuksköterskors möjligheter att utvecklas i jobbet.

Att många sjuksköterskor vill utveckla sin kompetens, ta större ansvar och bidra till att utveckla vården glädjer mig oerhört. Fler sjuksköterskor ska kunna göra karriär. Därför utbildar vi fler specialistsjuksköterskor i egen regi, och därför genomför vi de kommande två åren en riktad lönesatsning på 90 miljoner.

Den nya utbildningen för medarbetare på Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barnsjukhuset omfattar ett 20-tal platser och är två år lång. Förutom grundläggande behörighet i barn- och ungdomsmedicin studeras neonatologi och verksamhetsintegrerat lärande och utbildningen leder till en magisterexamen. Teori varvas med tjänstgöring på kliniken vilket innebär ett verksamhetsintegrerat lärande, att de nya specialistsjuksköterskorna blir en del av gruppen och att deras inskolning på arbetsplatsen redan är klar när utbildningen är färdig.

Stockholms läns landsting genomför sedan flera år egna utbildningsprogram där anställda sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. I nästa omgång ingår totalt 100 platser och budgetsatsningen utökas till 22 miljoner kronor (budgetår 2014). Utöver neonatal-utbildningen har 76 tjänster/platser fördelats på specialiteterna operation, intensivvård (IVA) och barn. Söktrycket till dessa platser är följande:

  • Operation: 60 sökande till 18 platser.
  • Barn: 91 sökande till 28 platser.
  • IVA: 104 sökande till 30 platser.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821