oktober 10, 2023
Besökstips i södra Dalarna
Sjukvård & hälsa

Ny stödform till länets kulturliv

Liberalerna i Landstingets kulturnämnd har varit pådrivande för att modernisera kulturstöden. Det har både gått fort och skett noggrant. Nu går det nya verksamhetsstödet att söka.

Landstinget är en viktig aktör i länets kulturliv och verksamhetsstödet är en väldigt viktig komponent i kulturnämndens stöd till det fria kulturlivet. Stödet skapar förutsättningar för kulturen att utvecklas och nå ännu fler av länets invånare. Det är därför landstinget behövs som en stark kulturaktör, för att sprida kultur av hög kvalitet i hela länet!

Med Liberalernas Gunnel Orselius Dahl vid rodret i landstingets kulturnämnd förs  en spännande kulturpolitik. Jag är glad över att vi kan stödja etablerade kulturinstitutioner i Stockholm. De behövs för att kulturen ska nå många och hålla en hög kvalitet. Jag är också glad över att vi med de nya stödformern öppnar upp för och gör det enklare för nya aktörer att ta sig in. Mångfald och konkurrens ökar både kvaliteten och främjar kulturens utveckling.

Landstingets kulturstöd kommer i flera former. Verksamhetsstödet riktar sig till kontinuerlig verksamhet som arbetar med att skapa, arrangera eller förmedla kultur i Stockholms län.

De nya stöden har tagits fram genom ett hårt och noggrant arbete från kulturförvaltningens sida. De har både undersökt har våra tidigare stöd faktiskt fungerade och hur stöden ser ut i andra regioner. En väldigt viktig komponent i arbetet har också varit att ta in och lyssna på stora delar av länets kulturliv. Resultatet var att kulturnämnden kunde klubba ett gediget underlag och väl underbyggda förslag. Jag ser med spänning fram emot hur de nya stöden kommer möjliggöra länets fortsatta utveckling.

För oss i Liberalerna har det varit viktigt att det nya stödsystemet ska vara lättbegripligt och enkelt att söka. Mer tillgängligt helt enkelt. Dessutom begränsas inte längre verksamhetsstödet till ett år- nu kan du söka upp till tre år i taget. Då blir det enklare att planera verksamheten och stöden kan anpassas efter den enskilda verksamhetens behov. Färre men bredare former och större flexibilitet möter bättre invånarnas och kulturlivets behov!

läs mer om kulturstödet här

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823