juli 07, 2024
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Ny syn på äldre – årsrika och olika!

Årsrika människor. Visst är det fina ord? Det är min partikamrat Barbro Westerholm som myntat begreppet och det handlar om att se äldre människor som rika på år och därmed erfarenhet, kompetens och kraft. Det är ett förhållningssätt som jag gillar. Just nu jobbar vi i Folkpartiet med att lyfta fram olika frågor om hur synen på äldre – de årsrika – borde förändras i vårt samhälle.

I sjukvården lyfter jag gärna fram att var och en ska få bli sedd och bemött utifrån sina egna behov och önskemål. Jag brukar säga att man ska få vara människa – inte bara patient – i vården. Det gäller förstås alla. Men vi vet att de årsrika ofta behöver med vård än vi som ännu inte skapat oss samma rikedom av livet. Bättre mat och måltider är en viktig fråga för mig. Jag blir bedrövad när jag ser att väldigt många äldre lider av undernäring mitt i vårt överflöd. Det beror inte på att det inte finns mat, men på att måltiderna ofta är torftiga och inte alls den höjdpunkt på dagen som det borde vara. Låt var och en bestämma mer själv över sina måltider. Mat ska kryddas med passion och serveras med kärlek. Läs mer om hur jag vill göra sjukhusmaten bättre här.

farmor

När man är sjuk eller behöver omsorg på ett äldreboende är det förstås viktigt att man får upprätthålla sina sociala kontakter och vara så aktiv som man själv vill. Då är tillgången till sociala medier viktigt, men inte alltid självklart. Jag har föreslagit att sjukhusen ska utrustas med läsplattor så att patienterna både kan surfa, maila och använda olika e-hälsotjänster. Dessutom kan sjukvården förbättra sin service genom att använda läsplattor för att enkelt tillgängliggöra information. Här berättar jag mer om förslaget om surfplattor i vården. 

skype

Självklart finns det andra, och kanske till synes större frågor, att ta sig an för att skapa bra förutsättningar för ett gott liv för årsrika människor. En grundläggande fråga är att se varje människa som en individ med egna behov och önskemål som måste ses och respekteras. Jag presenterade en rapport om hur vi vill skapa bättre bemötande i och upplevelsen av vården. Det omfattar förstås inte minst de äldre patienterna. Här hittar du mer information om rapporten. En central fråga är rätten till integritet och självbestämmande. En annan är rätten att slippa dö ensam om man inte så önskar.

Följ gärna vårt arbete på stockholmsbloggen.se

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821