april 04, 2024
Arbetsliv

Ny utbildningssatsning för specialistsjuksköterskor

På Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset planerar man nu för en ny ”ST-tjänstgöring” för sjuksköterskor.

Stockholms läns landsting har under ett antal år erbjudit studielön under utbildningen för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till specialister. Detta har resulterat i mellan 60 och 70 nya specialistsjuksköterskor om året, vilket är ett välbehövligt tillskott av kompetens. Inför 2014 utvidgar vi satsningen till totalt 100 utbildningsplatser.

I budgeten för 2014 understryker vi också att ”särskilda insatser behöver göras för att utveckla olika pedagogiska strukturer inom hälso- och sjukvården. Olika former av utbildnings- och kompetenstjänster behöver utvecklas och prövas”, och vidare: ”För att långsiktigt säkra tillgången på specialistsjuksköterskor måste det bli mer attraktivt att vidareutbilda sig. En översyn över hur landstinget kan bidra till att det blir mer attraktivt för våra anställda att specialistutbilda sig ska göras.”

Nu rapporterar Sveriges Radio och Vårdförbundet att Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset ligger i startgroparna för en helt ny typ av utbildning för sjuksköterskor inom neonatalvården. Ambitionen är att utforma en akademisk specialisttjänstgöring som liknar den ST-tjänstgöring som finns för läkare. Den sjuksköterska som får en ”ST-tjänst” kommer att ha en utbildningsanställning med lön, och behöver alltså inte ta tjänstledigt och finansiera utbildningen på annat sätt.

För mig som Folkpartist är detta ett steg i rätt riktning. Jag tycker att utbildningssystemet för sjuksköterskor så långt som möjligt ska likna det som gäller för läkarnas utbildning, dels för att höja kompetensnivån generellt och dels för att göra det mer attraktivt att utbilda sig till specialistsjuksköterska. Detta är också vad vi driver i vårt nya sjukvårdspolitiska program. Även Vårdförbundet har presenterat intressanta idéer i denna riktning.

Jag ser fram emot att följa den nya utbildningssatsningen på Danderyd och Karolinska. Förhoppningsvis kommer den ge många intressanta erfarenheter när vi ska se över hur specialistutbildningen kan bli mer attraktiv.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823