juni 06, 2024
Sjukvård & hälsa

Ny vårdgivare driver vårdcentral i Tungelsta

Nu är det så gott som klart. En ny vårdgivare tar över verksamheten på vårdcentralen i Tungelsta. Det är Familjeläkarna som planerar att öppna den 1 december. 

Tungelstaborna har varit oroliga för sin primärvård sedan Aleris meddelade att de inte länge skulle driva vårdcentralsverksamheten i området. Jag och min kollega Jessica Ericsson besökte Tungelsta och deltog ett välbesökt medborgarmöte i kyrkan. Det var uppenbart att många såg ett stort värde i att ha en vårdcentral i området. Det var förstås ingen nyhet för oss. Vårdcentralerna är hjärtat i sjukvården och för de allra flesta invånarna den vanliga kontaktytan med vården.

 

Sedan Aleris kom med sitt besked har landstinget genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen sonderat möjligheterna att få en ny vårdgivare på plats och  nu kommer alltså beskedet. Det är mycket glädjande!.

Sjukvårdsstyrelse Söder har nu godkänt Familjeläkarnas ansökan om att öppna husläkarmottagning och barnavårdscentral i Tungelsta. Godkännandet var villkorat i väntan på rutinkontroller med myndigheter, där svar nu inkommit vilket gör att verksamheten kan starta direkt när den tidigare vårdgivarens verksamhet upphör. Familjeläkarna driver sedan tidigare husläkarmottagningar i Husby, Vaxholm och Saltsjöbaden.

Jessica Ericsson som är vice ordförande i sjukvårdsstyrelse Söder säger:

– Alla invånare i länet har rätt till en tillgänglig vård som lägger grunden för en god hälsa. Vi har varit angelägna att vården för Tungelstaborna kan lösas. Jag är väldigt glad över att en ny vårdgivare nu vill öppna och har godkänts, 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821