mars 03, 2024
Sjukvård & hälsa

Nya arbetssätt krävs i vården

En ny rapport från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar att akutsjukhusen har fler anställda än tidigare, men inte skapar mer vård i samma utsträckning. Produktiviteten, för att tala byråkratspråk, är inte tillräckligt bra. Detta är en stor utmaning för landstinget och våra aktusjukhus. Men det är samtidigt en  möjlighet. Här finns potential att hitta nya, smartare arbetssätt. Lösningen är att hålla bättre koll på kostnaderna, använda bättre arbetssätt och noga tänka efter hur olika kompetenser bäst används. Fler yrkesgrupper behövs för att avlasta läkare och sjuksköterskor. 

De senaste åren har antalet anställda på landstingets stora akutsjukhus (Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus) ökat med 8 procent sedan 2009. Antalet sjuksköterskor har ökat mest, med drygt 11 procent eller nästan 1 000 fler anställda sjuksköterskor 2014 än 2009. Men det som lite tekniskt kallas vårdproduktionen har inte alls ökat i samma grad, tvärtom ser vi att den ökar mindre de senaste åren. Det handlar helt enkelt om antalet patienter som får göra besök på sjukhusen (öppenvård) eller blir inlagda på sjukhus) slutenvård.

Den senaste tiden har det talats mycket om sjukhusens utmaningar med ökande kostnader och sämre ekonomi. Det är just vad det här handlar om. Sjukhusen måste arbeta smartare, och se till att sjuksköterskor och läkare får arbeta med det de är utbildade för – och att arbetat organiseras så att det blir möjligt. Fler undersköterskor och medicinska sekreterare, bättre arbetssätt och ganska stora förändringar av organisationen är sådant som krävs.

Ekot uppmärksammar rapporten.

Uppdatering: Läs gärna på Stockholmsbloggen där kan kommenterar mer om rapporten. Även Dagens medicin skriver om rapporten.

Här hittar du Rapport personalrörlighet och produktionsförändringar.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823