maj 05, 2024

Personer med diabetes, MS och Parkinsons sjukdom ska få egna specialistcentrum i Stockholm. I nästa vecka beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden att två så kallade Center of excellence ska öppna nästa år.

Dessa två nya specialistcentra öppnar under 2017. I full skala kommer dessa Centers of Excellence att ta emot cirka 20 000 patienter årligen inom både diabetes och neurologi. Minst en femtedel av verksamheten ska handla om forskning, utveckling och utbildning.

Genom detta vill vi skapa tydligare kopplingar mellan vården och akademin – aktuell forskning och kunskap ska snabbt komma patienterna till del. Nya digitala kontaktvägar blir viktiga för dessa patienter med långvarig eller kronisk sjukdom

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Förarbetet har oågpttt under några år och centret utvecklas i dialog med patientföreningar och professionen. Cirka 8.500 patienter kommer att få vård på det akademiska centret istället för på Karolinska universitetssjukhuset.

Inom neurologi handlar det om patientgrupperna multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom, och om cirka 13.000 patienter.

De två akademiska specialistcentra föreslås drivas i offentlig regi genom en direktupphandling med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821