oktober 10, 2023
Sjukvård & hälsa

Nya Karolinska sjukhuset granskat – följer planen!

Nu har jag hunnit varva ner lite efter intensiva dagar under politikerveckan i Almedalen, Visby. Bland annat har jag läst den rapport om finansieringar av Nya karolinska sjukhuset som släpptes nyligen, här följer en kort reflektion.

Nyligen släppte WSP sin granskning av avtalen kring och genomförandet av Nya karolinska sjukhuset, NKS, här i Stockholm. Det är en intressant rapport och spännande läsning. NKS har kritiserats, framför allt har finansieringsformen offentlig-privat samverkan, OPS, ifrågasatts. Efter att ha läst rapporten kan jag konstatera att oppositionen hytt med tomma nävar och att vi haft verkligheten på vår sida. OPS fungerar och våra svar på den kritiken som funnits håller.

Omställningen av vården kräver stora investeringar. NKS är en oerhört viktig del i arbetet med framtidens hälso- och sjukvård. Att sjukhuset granskas är naturligt, den sakliga granskning som nu gjorts är efterlängtad. OPS har använts flera gånger förr i Sverige och i regel fungerat rätt väl. Det är ett bra sätt att skapa stabilare finansiering och ett bättre utvecklingsarbete. Det offentliga och den privata finansieringen kommer med olika viktiga perspektiv. Tillsammans stärker de infrastrukturen och sjukvården på ett effektivt sätt. Drivet hos entreprenörer att utveckla, förändra och hitta nya lösningar kombineras med det offentligas helhetssyn på samhället.

Flera viktiga saker som vi tidigare lyft fram slås också fast i WSPs granskning av Nya karolinska sjukhuset. Granskningen visar att kostnaderna för projektet, tvärt emot vad som ibland påstås i debatten i media ”hittills inte förändrats på annat sätt än att de minskat med cirka 4 Mkr”.

Tidsplanen för projektet hålls. I vissa fall har de förändrats genom tilläggsbeslut. Trots att ansvarsfördelningen mellan Karolinska och NKS bygg ibland beskrivits som oklar har samverkan mellan projektgrupperna varit god. Utvärderingen visar att kvalitetsarbetet har fungerat väl.

För att möta utmaningarna Sverige och Stockholm står inför behöver vi ställa om till framtidens hälso- och sjukvård. NKS är en oerhört viktig del i det arbetet. Jag hoppas nu att den balanserade granskning som nu gjorts uppmärksammas i lika stor utsträckning som den ibland missriktade kritiken mot projektet. Jag hoppas också att vi kan få en livaktig diskussion om det nya sjukhuset innehåll och organisation. Det är mycket mer än ett nytt hus som tar form i Solna just nu. Det är i hög grad ett nytt, modernt sätt att forma högspecialiserad sjukvård utifrån patientens behov.

Läs gärna granskningsrapporten här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823