maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Mobila vårdplatser på SÖS

Södersjukhuset utökar sina vårdplatser genom ett nytt grepp. Mobil vårdavdelning är en ny modell som nu sjösätts Det är en avdelning med åtta vårdplatser som placeras i anslutning till ett sjukhus vid behov.

Vårdplatserna är naturligtvis patientsäkra och utrustade med bland annat kallelsesystem, syrgas och sugutrustning. De uppfyller de krav som ställs för att kunna bedriva god vård.

Detta är en temporär lösning som förstärker vården. De patienter som förväntas gå hem eller till annan vårdnivå efter kort observationstid kommer i första hand att vara aktuella för den mobila vårdavdelningen. Vanguard Healthcare, ett brittiskt företag, står för den tekniska lösningen.

Detta är ett sätt att snabbt öka antalet vårdplatser, men det är förstås ingen långsiktig lösning. För att klara detta på sikt behövs stora investeringar, utökning av geriatriken och ett fortlöpande arbete i befintliga sjukhus för att öka antalet vårdplatser och få väl till fungerande processer.

Se också ett kort inslag på ABC.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821