juli 07, 2024
NKS exteriör 665px
Sjukvård & hälsa

Nytt år med nya möjligheter

Jag är kvar i USA med min familj där vi upplever så fantastiskt mycket tillsammans på semestern. Nu är barnen tillräckligt stora för att dela glädjen i allt det vi får vara med om. Men snart är vi hemma igen och då där väntar ett nytt arbetsår med många stora frågor att hantera. Det kommer att bli ett intensivt år. Högt på agendan står arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.

Hälsolinje för mer frihet

Hälsa är en frihetsfråga. Under 2015 presenterades en ny folkhälsorapport för Stockholms län. Hälsan blir allt bättre, men det är stora skillnader mellan olika grupper och framförallt mellan olika geografiska områden i länet. Nu behöver vi forma nya konkreta initiativ för bättre hälsa bland invånarna.

Jag kallar den ambitiösa plan som jag hoppas ska ta form för Hälsolinjen. Arbetet för hälsa kan inte begränsas till enbart hälso- och sjukvårdens domäner. Hela samhället måste bidra till goda möjligheter till ett hälsosamt liv. En av de viktigaste faktorerna för god hälsa är utbildning. En annan är att man inte ska exponeras för farliga ämnen i luft och vatten. Med den vetskapen är det självklart att hälsoarbetet måste ske brett.

Nytt sjukhus tas i bruk

Vårt nya supermoderna och högspecialiserade sjukhus – Karolinska universitetssjukhuset i Solna – tar emot sin första patient 2016. Bland de första att flytta in i den nya byggnaden och ta sig an nya arbetssätt som ska prägla verksamheten i huset blir barnsjukvården. Det väljer jag att se som en tydlig markering av den dignitet som barns hälsa tillmäts i Stockholms hälso- och sjukvård.

Framtidens hälso- och sjukvård blir verklighet

Det omfattande utvecklingsarbetet kring hur framtidens hälso- och sjukvård ska gestalta sig går in i en ny intensiv fas. Det vi kallar FHS ska nu bli verklighet och vi kan inte längre tala om ett framtidsprojekt – framtiden är redan här. Vårt nya sjukhus i Solna öppnar, flera av de andra akutsjukhusen är under om och tillbyggnad och de ”goda mottagarna” av patienter utanför akutsjukhusen som ska bidra till vård för de patienter som inte behöver akutsjukhusens resurser måste komma på plats.

En ny ersättningsmodell för primärvården träder i kraft under året. Nya vårdvalsområden planeras och tolv nya närakuter för både barn och vuxna ska börja ta sin form.

Modernisera vården med e-tjänster

Jag hoppas att 2016 ska bli året då vi kan ta ett stort steg framåt i utvecklandet av moderna e-hälsotjänster. Bland annat är det hög tid att vi patienter får tillgång till våra journaler via nätet. Den enkla principen som ska gälla är att du är den som ska veta mest om dig själv. Då måste vi också enkelt och smidigt få tillgång till den information sjukvården har om oss.

Det behövs också en lång rad innovativa lösningar för att förstärka patientens ställning i vården och förbättra servicen. Bland annat ska vi se till att exempelvis primärvården kan erbjuda patienter videosamtal med läkare, flera behandlingar som använder smarta IT-lösningar hoppas jag också få se. Internetpsykiatrin visar här vägen. För att förbättra vårdens informationsöverföringar och inte minst skapa en bättre IT-arbetsmiljö för vårdens medarbetare måste arbetet med ett nytt journalsystem intensifieras.

Detta var något om vad som ligger framför oss. Mycket annat är också på gång. Följ gärna med på färden här på bloggen.

Gott nytt år!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821