maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Nytt år, nya möjligheter. Möt vården digitalt!

Från den 1 januari 2018 får alla vårdcentraler i Stockholms län möjlighet att erbjuda digitala vårdmöten till sina patienter, så att stockholmarna kan välja att nå vården på nätet. Detta har jag och mina landstingsrådskollega innovationslandstingsrådet Daniel Forslund jobbat för länge och det känns roligt att vi äntligen kunnat fatta de politiska beslut som krävs.

Videobesök ges samma besöksersättning som ett fysiskt besök. En ny mobilapp ska utvecklas för vårdens e-tjänster och för landstingets egen primärvård. Samtidigt utvidgas vårdgarantin så att den även omfattar digitala kontakter.

En modern vård ska självklart utnyttja den moderna tekniken för att underlätta vardagen – som så många andra branscher redan gör. Från och med nu kan alla vårdcentraler börja bygga upp de nya tjänsterna. Videobesök och andra digitala vårdmöten kan inte ersätta alla fysiska läkarbesök, men är ett viktigt komplement som gör vården mer tillgänglig och individanpassad för mig som patient. Detta är ett viktigt steg i vårt arbete med att stärka och modernisera primärvården.

Patienterna vill förstås inte bara kunna välja vem man besöker i vården, utan också hur man genomför sitt besök. Ofta behöver man träffa sin läkare på plats, men ibland vill man slippa onödig restid vid ett enkelt återbesök och hellre möta läkaren via video, telefon eller chatt. Därför öppnar vi nu upp fler digitala kontaktvägar till vården utöver de som redan finns, och utvidgar vårdgarantin så att alla patienter garanteras en god digital tillgänglighet där vården alltid finns i din mobil,

Under året som gått har Stockholms läns landsting låtit nio vårdcentraler pröva möjligheten att erbjuda videobesök, och utvärderingen visar att denna nya möjlighet uppskattades av både patienter och vårdpersonal. Mest positivt var att det sparar värdefull tid för patienten när ett återbesök kan göras digitalt utan restid, samt att det skapar trygghet när man kan nå sin egen husläkare oavsett vart man själv befinner sig. Utifrån de positiva erfarenheterna har hälso- och sjukvårdsnämnden nu beslutat att införa digitala vårdmöten som en naturlig del i landstingets vårdutbud.

Digitala vårdbesök kan göra vardagen enklare för stressade småbarnsföräldrar. Men jag tror att den främsta vinsten med de digitala vårdbesöken sker dock för personer som har svårt att ta sig till vården eller har besvär att genomföra vårdbesök av andra skäl: personer med funktionsnedsättningar, svårt sjuka eller infektionskänsliga individer.

I förändringarna som genomförs under 2018 ingår:

Vårdgaranti för digital tillgänglighet 
Landstingets invånare ska ges möjlighet att välja hur de vill kontakta vården, där fysiska besök och e-tjänster, telefon eller videobesök ska ses som naturliga och komplementära delar av vårdutbudet. Alla vårdcentraler måste erbjuda en god digital tillgänglighet, där webbtidbokning, eFrikort, förnyelse av recept och möjligheten att läsa sin egen journal via nätet blir obligatoriska e-tjänster från 2018.

Primärvårdsapp och 1177-app för vårdens e-tjänster 
En mobilapplikation för att enklare kunna hitta rätt i vårdutbudet i SLL utifrån olika vårdbehov är under utveckling, tillsammans med en primärvårdsapp för landstingets egna vårdcentraler. I appen, som lanseras under första kvartalet 2018, kommer patienterna i ett första steg kunna boka och omboka besökstider, genomföra videomöten och få möjlighet att kontakta vården digitalt.

Nytt ersättningssystem och patientavgifter för digitala vårdbesök  
Från den 1 januari 2018 får samtliga vårdcentraler och husläkarmottagningar i länet möjlighet att erbjuda videomöten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller socionom. Riktlinjer kommer att tas fram för att beskriva hur och när ett digitalt kan genomföras. Patientavgiften för digitala besök blir densamma som för fysiska besök.

 

Jag önskar er alla ett gott nytt år med många nya möjligheter och en fortsatt stark utveckling av hälso- och sjukvårdens digitalisering som ger oss patienter många stora fördelar. 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821