maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Nytt centrum för cancerrehabilitering

Igår var jag med och invigde Stockholms nya centrum för cancerrehabilitering. En efterlängtad verksamhet. Med det nya centrumet får vi möjlighet att ge cancerpatienter i hela Stockholms län tillgång till en god specialiserad rehabilitering.

Cancerrehabilitering syftar inte bara till att minska de fysiska skadorna, det är också av vikt att förebygga och minska de psykiska, sociala och själsliga följderna av det ofta svåra man gått igenom.

Att fortsätta det påbörjade arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård, med patienten i fokus, är viktigt. Det leder till kortare väntetider, effektivare behandling och ökad livskvalitet för patienten. Det måste läggas ett stort fokus på att skapa verktyg för att hjälpa patienter tillbaka till ett så normalt liv som möjligt.

Att koncentrera högspecialiserad vård till ett fåtal specialiserade kliniker är ett av de säkraste sätten att öka överlevnaden och höja livskvaliteten för cancerpatienter. En nivåstrukturerad vård har sin utgångspunkt i vad som är bäst för patienten, från diagnos till rehabilitering. Rätt sak ska göras på rätt plats av personal med rätt kompetens. Centrum för cancerrehabilitering är en viktig del i detta.

Minst var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få ett cancerbesked under sin livstid. Cancerfallen i Sverige fortsätter att öka, sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än förbubblats. Om vi då tar hänsyn till åldersstrukturen och folkmängden som ändrats kan vi se att cancerförekomsten har ökat med cirka 40 procent. Men även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att avlida i cancer något. Anledningen är båda bättre behandling och förbättrade diagnostiska metoder. Allt fler lever med cancer, och allt fler överlever cancer. Behovet av cancerrehabilitering har aldrig varit större.

Lyckligtvis har kunskapen och möjligheterna att hjälpa cancerpatienter heller aldrig varit större än nu, och den senaste uppdaterade kunskapen och behandlingen ska stockholmarna kunna få på vårt nya centrum för cancerrehabilitering.

Här ska bedrivas tvärprofessionell cancerrehabilitering med forsknings- och utbildningsperspektiv. I uppdraget ingår även att ta fram e-tjänster, nätverkssjukvård samt standardiserade processer för cancerrehabilitering inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

På bilden ser ni mig, Ella Bohlin (KD) och Barbro Sjölander, patientföreträdare ringa i klockan som symboliserar att det är dags att starta arbetet.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821