april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Nytt centrum för reumatologi invigt

Äntligen! Nu är vårt nya Centrum för reumatologi invigt. Det är ett viktigt steg i utvecklingen av nätverkssjukvård och ett led i arbetet med Framtidens Hälso- och Sjukvård (FHS). I det nya, mycket efterlängtade centrumet, kan patienter som tidigare var hänvisade till Karolinska Universitetssjukhuset få vård. Det är Stockholms läns sjukvårdsområde som driver verksamheten.

Den verksamhet som ska bedrivas där är viktig eftersom den vänder sig till patienter som verkligen behöver stöd och behandling. Det gäller personer med inflammatorisk reumatisk sjukdom. Reumatoid Artrit (RA) är en vanlig sjukdoms som förekommer hos cirka 0.5-1 % av Sveriges befolkning, det innebär att mellan 9000 – 18000 individer i Stockholms läns landsting har RA.

Jag är övertygad om att med detta centrum, med en så stark anknytning till forskning och utbildning kan vi komma än närmre en lösning som kan bota snarare än att lindra och bromsa. Det var också en fråga som Lars Klareskog, professor vid Karolinska institutet, KI, lyfte fram under invigningen.

Behandlingen av reumatiska sjukdomar har gått framåt. Tack vare bland annat biologiska läkemedel kan vi idag se patienter leva betydligt längre utan hinder i vardagen, medborgare som kan ha ett aktivt liv. Vi ser en fortsatt stark utveckling med allt fler patienter som tidigt får rätt behandling och svarar fort men där ohälsan istället kan finnas inom smärta, nedstämdhet, trötthet och psykisk ohälsa. För patienterna är det därför viktigt att alla specialistenheter som den här har fungerande nätverk med sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer.

Alla patienter med reumatologisk sjukdom ska kunna få tillgång till modern vård och behandling, baserad på aktuell vetenskap. Ett  viktigt uppdrag för detta nya centrum är att samla och sprida kunskap.

Jag hade den stora äran att få inviga centrumet tillsammans med Lars Klareskog, Mikael Ohrling som är chef för SLSO och verkssamhetschefen Sofia Ernestam, min landstingsrådskollega Ella Bohlin och KIs vicerektor Martin Ingvar. Vi knöt ihop två band – ett i landstingsblått och ett KI-lila. En fin symbol för det fina samarbete som stärks och förädlas mellan landstinget och Karolinska institutet.

Jag kan inte låta bli att fundera på vad regeringen tycker om detta nya centrum. Verksamhet som flyttar ut från universitetssjukhuset och erbjuder patienterna vård i nya former och forskare ett nytt sätt att arbeta. Ska det verkligen stoppas och förbjudas? Jag hoppas att regeringen inser hur feltänkt det är att vrida klockan tillbaka och hindra utvecklingen av vården. Alla som behöver univeritetssjukhusens resurser ska självklart få det, men övriga patienter är mer betjänta av att få en god tillgång till vård hos andra aktörer. Ibland kallas det LEON- principen, och handlar om att vård ska ges på lägsta/lämpligast effektiva omhändertagandenivå. Den tycker jag är viktig för både skattebetalare och framförallt patienter.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823