september 09, 2023

Jag ska vara med och forma förslag till nytt partiprogram för folkpartiet. Det ska bli väldigt roligt att fortsätta det idearbete som redan börjat i en mängd olika programgrupper, bland annat den sjukvårdspolitiska grupp som jag lett arbetet med.

FPs programkommitte, som partiledningen utsett, leds av Christer Nylander, riksdagsledamot från Skåne, och består av 22 ledamöter.

Övriga ledamöter är:
Thomas af Bjur, hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Adam Cwejman, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet
Axel Darvik, teknolog
Ulrika Francke, verkställande direktör
Liselott Hagberg, vice talman
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi
Jan Jönsson, skolledare
Karin Karlsbro, egen företagare
Fredrik Malm, riksdagsledamot
Frida Johansson Metso, partistyrelseledamot
Lennart Nordfors, fil. dr i statsvetenskap
Thomas Olofsson, gruppledare Folkpartiet Luleå
Marit Paulsen, Europaparlamentariker
Mats Persson, regionråd
Paula Röttorp, advokat
Jasenko Selimovic, statssekreterare
Anna Starbrink, landstingsråd
Maria Weimer, diplomat
Staffan Werme, kommunalråd
Suzanne Åkerlund, kommunråd

Läs mer här: Dagens opinion

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823