september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Nytt sätt att satsa på hälsa

Hälsa är frihet. Det vet alla de som drabbas av kroniska sjukdomar som kan begränsa livet och välbefinnandet. I Stockholm gör vi nu en stor insats för att stoppa ohälsan redan innan någon blir sjuk. Vi har skapat en en hälsoobligation, ett socialt utfallskontrakt för att före­bygga typ 2-diabetes.

Genom att samarbeta och skapa nya finansieringsmodeller för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser har det blivit möjligt att investeringar i förbättrad folk­hälsa och förhoppningsvis leder det förstås till minskat vårdbehov och lägre samhällskostnader.

Många kroniska sjukdomar och annan ohälsa går att förebygga. Men trots idag går endast några få procent av Sveriges samlade sjukvårds­utgifter till prevention. Det är självklart att lindring och bot för allvarligt sjuka måste prioriteras i budgeten, men hur ska vi då kunna arbeta förebyggande?

Mitt svar är att vi måste skapa nya finansieringslösningar. en sådan har vi i Region Stockholm utvecklat. Just nu genomförs en friskvårds­satsning med utfalls­baserad finansiering, en så kallad hälso­obligation, för att före­bygga typ 2-diabetes i Region Stockholm. Vi samarbetar med Skandia i egenskap av finansiär samt SEB som tagit fram den finansiella modellen. Health Integrator är tjänste­leverantör av den digitala platt­formen.

Initiativet innebär att personer som riskerar att utveckla diabetes typ 2 inbjuds att delta i ett individ­anpassat program för hälsa. Programmet är kliniskt validerat i en studie vid Karolinska Institutet. Intresset är stort och 450 personer är redan igång med hälso­samtal och får via ett digitalt verktyg möjlighet till hälso­tjänster från flera leverantörer. Insatserna skräddarsys utifrån personens egna behov, som kan handla om fysisk aktivitet, kost, sömn och stress.

Vi har goda förhoppningar om att satsningen kommer att slå väl ut. Vi räknar med att spara både mänskligt lidande och stora kostnader för vård. Därmed frigörs resurser som kan användas till artat, och människor kan leva liv med hälsa.

Initiativet har redan vunnit ett internationellt pris av internationellt ansedda Environmental Finance.

Jag skriver om detta i Svd tillsammans med kollegan Christine Lorne (C), Lars-Göran Orrevall Skandia, Hans Beyer SEB och Fredrik Söder Health Integrator. Vår viktigaste slutsats är:

”Förebyggande hälso­satsningar kan inte vänta – här finns stora vinster att hämta både för samhället och enskilda individer. De största vinnarna är alla de invånare som får hjälp till en bättre hälsa och minskar risken för allvarliga sjukdomar. En stor vinnare är även hälso- och sjukvården som kan minska bördan på den reaktiva sjuk­vården till förmån för mer före­byggande insatser.”

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823