oktober 10, 2023
Sjukvård & hälsa

Nytt vårdval: Urologi

Inom kort införs ytterligare ett vårdval i Stockholm som gör att fler patienter får möjlighet att välja vård från olika aktörer. Nu är det patienter som behöver vård inom urologi som ska erbjudas detta genom vårdval. Den största gruppen som berörs är patienter med cancersjukdomar.

Till den urologiska specialistvården vänder sig exempelvis människor med cancersjukdom, som prostatacancer, personer som lider av inkontinens. Det är rätt många patienter som behöver den här vården. Förra årets gjordes cirka 120 000 öppenvårdsbesök inom urologisk öppenvård i Stockholms läns landsting. Av dessa gjordes cirka hälften av besöken på akutsjukhusen. Tyvärr har det ofta varit långa väntetider. Hela 40 procent av patienterna hade väntat längre än 30 dagar innan de fick tid hos läkare inom urologisk specialistvård. Och 25 procent fick vänta över 90 dagar. Så vill vi inte ha det. Därför gör vi nu insatser för att korta väntetiderna och låta fler vara med och bidra till vårdutbudet.

I bästa fall kan vårdvalet börja gälla redan den 1 november i år. De vårdgivare som vill vara igång redan i november behöver ansöka senast den 10 juni 2016. Avsikten är förstås att ökat tillgängligheten till vård för patienter som behöver komma till specialiserad urologi.

Självklart måste vi alltid se till att den vård som erbjuds är hållbar både ur kvalitets-, tillgänglighets- och ekonomiperspektiv. Det självklart viktigt att vi har god koll på ekonomin och att de som har störst behov av vård också får sina behov tillgodosedda. Därför är det nya vårdvalet för urologi tydligt definierat och avgränsat så att man inte ska ta över primärvårdens uppdrag. Vården kommer att följas upp genom regelbundna rapporter, uppföljningsbesök, patient-enkäter, kvalitetsregister och vid behov genom medicinska revisioner för att se om vårdgivaren utför sitt uppdrag patientsäkert och med kvalitet, tillgänglighet och ekonomisk hållbarhet.

Jag får ofta höra från oppositionen att vårdval är dåligt för det kostar pengar. Självklart kostar det pengar att erbjuda vård. Att låta folk vänta långa tider i vårdköer är billigare. Men det är verkligen inte bättre. Det är ovärdigt. Jag är glad att vi nu kan fortsätta ge stockholmarna större valfrihet och att fler vårdgivare kan vara med och bidra till vårdens utbud. 

Här kan du läsa mer om det nya Vårdval urologi

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823