oktober 10, 2023

För ett par veckor sedan träffade jag en representant från Romska delegationen. Det var ett givande möte som gav inblickar i några av de problem som romer möter när de är i kontakt med vården. Min FP-kollega Maria Bergström var också med på mötet, hon har bloggat om det här.

Romernas situation uppmärksammas i flera artiklar i SvD i dag, med anledning av en rapport från Diskrimineringsombudsmannen. I den rapporten konstateras att romer diskrimineras i Sverige, bland annat genom att de inte kan ha kontakt med myndigheter på sitt eget språk.

Romernas flagga
Romernas flagga

SvD tar också upp ett europeiskt perspektiv. I flera EU-länder lever romer fortfarande i getton, med dålig tillgång till arbetsmarknad, sjukvård, skolor och andra samhällsfunktioner.

Det som beskrivs i tidningen är naturligtvis inte acceptabelt. Alla aktörer, även kommuner och landsting, måste ta sitt ansvar för att motverka den omfattande diskrimineringen. Inom Stockholms läns landsting ska vi dra vårt strå till stacken – till exempel genom att se till det finns bra information och att romerna får ett bra bemötande när de kontaktar vården.

Jag uppskattar att Romska delegationen tagit kontakt med oss och hoppas att vi tillsammans kan ha en bra dialog för att förbättra romernas situation och motverka den diskriminering som finns.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823