april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Ojämlikheten och covid-risken

Jag har sagt det förr, och det tål att upprepas: Frihet är hälsa. Det blir inte minst tydligt när man blir sjuk och förlorar kraft och förmåga, vilket många fått uppleva under pandemin. Risken att bli svårt sjuk eller dö i covid-19 ökar utifrån socioekonomisk riskgrupp och bostadsort. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Region Stockholm.

Det är framför allt faktorer som utbildning, yrke, inkomst och födelseland som påverkar risken att bli allvarligt sjuk, så man behöver sjukhusvård, eller rentav dö i covid-19. Men även bostadsorten i sig kan ha en viss riskhöjande påverkan. Regionen arbetar bådem med specifika insatser under pandemin och ett fortsatt långsiktigt hälsoarbete.

Coronapandemin följer segregationens karta och mönster – och det bekräftas nu av regionens egen rapport. Det är allvarligt men tyvärr inte oväntat. Vi har under pandemin gjort många riktade insatser med provtagningsenheter, vaccinationsmottagningar i bland annat Rinkeby, Kista och Södertälje, och snart mobila vaccinationsenheter – först ut i Botkyrka och Södertälje. Långsiktigt måste vi fortsätta våra riktade insatser som hembesöksprogram till småbarnsfamiljer, familjecentraler, och en tydlig resursfördelning till vårdcentralerna utifrån vårdbehov. Den ojämlika hälsan är ett av de stora segregationsproblemen i Sverige som kräver uppmärksamhet och arbete av fler än hälso- och sjukvården.

Folkhälsofrågorna måste upp på den politiska agendan både i regionen, i kommunerna och hos regeringen.

Läs mer på Folkhälsoguiden.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823