september 09, 2023
Liberalerna

Olyckliga signaler från Maria Larsson

I början av året föreslog Upprättelseutredningen att staten borde ge ekonomisk ersättning åt fosterhemsbarn som utsatts för övergrepp eller allvarlig försummelse. Sådana här övergrepp är något som inte bara kan förstöra ens barndom, utan påverka hela ens vuxna liv. Om detta vittnar många av dem som drabbats (läs gärna Morgan Allings gripande bok Kriget är slut).

Samhället har ett ansvar för att barn inte far illa. Att bli omhändertagen av samhället kan vara en bra lösning för det barn som av olika skäl inte kan växa upp i sin familj. Men ibland fungerar inte fosterhemmen som de ska. De som fått samhällets förtroende att ta hand om ett barn blir ibland förövare i stället för föräldrar. Trygghet blir tragedi. Eftersom det är samhället som är ansvarigt för fosterhemmen, måste samhället också ta ansvar när omsorgen inte fungerar.

Maria Larsson (KD)

De förslag om kompensation för vanvårdade barn som Upprättelseutredningen lagt fram är väl avvägda. Det handlar om att erkänna vad som hänt, att framföra en ursäkt och att ge ut skadestånd till de drabbade. Det går naturligtvis inte att mäta en förlorad barndom i pengar, men en ekonomisk ersättning ger ändå ursäkten ett annat värde. Därför blev jag djupt besviken när jag läste att barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) inte ville betala ut någon ersättning. Beslutet möttes (med all rätt) av kraftiga protester, och Maria Larsson tycks nu ha svängt. Men det är uppenbarligen en omvändelse under galgen, som inte förtar att Maria Larsson sänt ut mycket olyckliga signaler till en utsatt grupp.

Jag har respekt för att det inte är lätt att lösa alla detaljfrågor, men inriktningen från ministerns sida borde vara tydlig: Den som svikits ska få upprättelse. Att säga nej så tvärt som Maria Larsson först gjorde tycker jag tyder på bristande politisk vilja, bristande empati och bristande respekt för dem som drabbats av samhällets försummelse.

Upprättelseutredningens ordförande Kerstin Wigzell skriver idag på DN Debatt, liksom juridikprofessorn Mårten Schultz, läs här och här. Expressen skriver på ledarplats.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823