september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Om vikten av att granska vården

Den häpnadsväckande historien om läkaren som opererat konstgjorda strupar med förfärande resultat måste självklart få konsekvenser. Allt måste upp på bordet och belysas. För att återupprätta förtroendet för vården krävs stor ödmjukhet och fullständig transparens.

Idag meddelade Karolinska universitetssjukhuset hur de avser att granska händelsen ur sitt perspektiv.

Jag välkomnar att Karolinska Universitetssjukhuset gör en egen granskning och tar externa krafter till hjälp. Men det behövs också en helt oberoende granskning och jag vill helst att våra tillsynsmyndigheter Inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt Läkemedelsverket utreder. Även polisen kan förstås bli aktuellt. Än vet jag inte hur myndigheterna ställer sig. Men från Landstingets sida bör vi annars själva initiera en utomstående granskning.

Att återställa förtroendet och säkerställa att något liknande aldrig upprepas måste vara högsta prioritet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823