juli 07, 2024
Liberalerna

Omvald i FPs styrelse för Stockholms län

Igår hade vi årsmöte i Folkpartiets länsförbund. Jag sitter sedan ett par år i styrelsen och fick förnyat förtroende. Det känns både roligt och angeläget. Det är mycket viktigt att partierna har fungerande strukturer så att vi kan ha ett demokratisk internt arbete kring idéutveckling, utnämning av våra kandidater i valen, utbildningar och att kommunicera med väljarna samt en hel del annat.
Det interna lite gnetiga arbetet är inte alltid så synligt och helt oglamigt. Men där finns så mycket gott för vår demokrati.

I partiorganisationen finns det många människor som ägnar mycket av sin fritid åt att få partiet att fungera och utvecklas och vara väl rustad för valrörelser utan annan vinning än den tillfredsställde det innebär att få vara delaktig i förändra samhället i liberal riktning. De är demokratins vardagshjältar.

Igår fick vi också lyssna på vår fantastiska EU-minister Birgitta Ohlsson som talade om nödvändigheten av liberala krafter i EU. Fred, frihet och byggandet av en framtid tillsammans där mänskliga rättigheter respekteras känns som ett god grund att gå till val till Europaparlamentet nästa år.

Vi hade också en viktig debatt om jämställdhet och föräldraförsäkringen. Jämställdhet i samhället förutsätter jämställdhet i föräldraskapet, det är min syn på saken. Jag tillhör de som tror att vi kan behöva införa ytterligare en månad reserverad för vardera föräldern, en ytterligare ”pappamånad”, men på kort sikt är jag beredd att först se vad regeringens jämställdhetsbonus har för betydelse. Till hösten har FP landsmöte och vid det laget bör vi ha en klarare bild av bonuseffekten. Då kan vi ta ställning till ytterligare individualisering. De flesta av mina partikamrater var dock ivrigare och ville redan nu sätta ner foten och markera att Stockholms länsförbund vill ha fler individuella föräldramånader. Detta blev alltså beslutet. Intressant i debatten var att bara någon enstaka argumenterade mot ytterligare individualisering. Vi andra diskuterade tempot och möjligheten att jämställdhetsbonusen kan ge önskad effekt. Vi går mot ett spännande landsmöte!

20130317-232839.jpg

20130317-232905.jpg

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821