september 09, 2023
Anna Starbrink (FP): Oskuldskontroller strider mot värderingarna i SLL
Sjukvård & hälsa

Oskuldskontroller ska stoppas i vården

Ikväll sände TV4 Kalla Fakta om hedersförtryck och de oskuldskontroller som unga kvinnor ibland tvingas till. Det är fruktansvärt att se hur läkare i bland annat Stockholm medverkar till att kränka en ung kvinna och samtidigt göra sig själv till ett redskap för hedersförtrycket. Det är skamligt.

Som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden vill jag slå fast att oskuldskontroller strider helt mot de värderingar som ska gälla i Stockholms hälso- och sjukvård. Det vi sett ikväll är ett försök till övergrepp på unga kvinnor i en mycket utsatt situation. Att tvinga eller pressa människor till ingrepp är inte förenligt med en grundläggande princip i vården – att den ska vara frivillig. Det är också tydligt i lagstiftningen. Tvångsåtgärder får bara förekomma i väldigt speciella sammanhang och är noga reglerat och i detta sammanhang är det helt uteslutet med tvång. Faktum är att det överhuvudtaget inte ska göras några oskuldskontroller i hälso- och sjukvården. Det har inget med sjukvård att göra utan är enbart ett sätt upprätthålla hedersrelaterad totalkontroll av kvinnor som borde vara fria individer som själva har rätt att forma sina liv, förälska sig, ha sex och leva som de själva vill. Vårdens roll måste vara att stötta kvinnorna i sin strävan efter frihet, inte bli förtryckarnas redskap.

Jag har uppmanat hälso- och sjukvårdsförvaltningen att vara glasklara i kommunikationen med vårdgivarna. Oskuldskontroller är inte en del av uppdraget för verksamheter som arbetar med uppdrag och finansiering från Stockholms läns landsting. 

Aleris svarar på kritiken till TV4 och det är bra att de tar ansvar. Men om uppgifterna stämmer att läkaren genomfört samma kontroll hundratals gånger och även på barn så är det mycket allvarligt. Då krävs kraftfulla åtgärer. Jag kan inte helt bedöma det juridiska läget men det bör granskas om detta är lagligt eller om läkare gjorts sig skyldig till något brott. Om det vi ikväll bevittnat inte bara är etiskt förkastligt utan även juridiskt fel förutsätter jag att rättsväsendet tar sig an ärendet och bidrar till att stoppa övergrepp i vården. Att kraftfullt agera nu är viktigt för att förtroendet för vården ska kunna återvinnas. Jag tror också det vore på sin plats med en massiv utbildningsinsats från arbetsgivarnas sida för att höja medvetenheten och den etiska och juridiska klarsyntheten hos medarbetare. Självklart förstår jag att de allra flesta som arbetat i hälso- och sjukvården i allmänhet och naturligtvis också i Aleris har helt andra värderingar än de som kommer till uttryck i kvällens Kalla fakta. Dessa goda krafter måste nu bidra till att verksamheten utvecklas i rätt riktning.

Det blir i programmet också tydligt att det krävs nationella åtgärder. Oskuldskontroller är både kränkande och saknar vetenskaplig grund och borde inte vara förenligt med det ansvar och det förtroende som är förknippad med legitimationen som läkare och andra yrkesgrupper har. Här behövs en skärpning.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823