oktober 10, 2021
Sjukvård & hälsa

Fler överviktiga opereras i Södertälje

Igår fattade landstingsstyrelsen beslut om ett nytt viktigt samarbete som kan hjälpa överviktiga patienter till bättre vård.

Södertälje sjukhus får  nu möjlighet att bli auktoriserade att genomföra överviktsoperationer, eller obesitas-kirurgi som det heter, för Östergötlands räkning. Vården ska bedrivas i samarbete med en privat vårdgivare, Global Health Partner (GHP).

Obesitas-operationer utförs i dag vid alla landstingets sjukhus och om Södertälje har ledig kapacitet när våra patienter har fått vård, så är vi gärna med och hjälper östgötarna med deras vårdbehov. För Södertälje sjukhus innebär det mer vård och ett intressant samarbete med privata Global Health Partner. Det ger sjukhuset möjligheter att utveckla sin vård, stärka sig i kvalitetsjämförelser, satsa på forskning och utveckling, liksom att attrahera duktiga läkare.

Min FP-kollega i landstinget från Södertälje, Ninos Maraha, är nöjd med beslutet. I vårt gemensamma pressmeddelande säger han:

En utveckling av vården stärker både Södertälje sjukhus och hela Södertälje. Mer vård för utomläns-patienter på sjukhuset säkrar och stärker vården också för Södertäljeborna, och gör sjukhuset till en mer attraktiv arbetsplats. Självklart prioriteras alltid länets och Södertäljes egna patienter, men inget hindrar att sjukhuset utöver det utnyttjar sin kapacitet till fullo.”

Länstidningen Södertälje skriver några rader om detta, se här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1736