oktober 10, 2023
Kultur

På besök i Slöjdhuset Stockholm

Igår besökte jag, tillsammans med flera ledamöter i kulturnämnden Söljdhuset Stockholm. Ett fantastiskt 1700-talshus i Vasastan, en liten oas i innerstadspulsen.  Från början var huset både kapell och likbod. Men idag ryms där Slöjdkonsulenternas verksamhet. Där finns möjligheter att lära och skapa med egna händer.

Just nu pågår en diskussion i kulturnämnden om den organisatoriska tillhörigheten för hemslöjdskonsulenterna. Landstingsfullmäktige har slagit fast att kulturförvaltningen inte själv ska bedriva kulturverksamheter och det är också så nämnden arbetar. Här utgör just hemslöjdsverksamheten ett undantag som vi nu ska se om vi kan lösa. Ett förslag är att Stockholms läns museum får överta förvaltningens ansvar. Hur det blir med den organisatoriska hemvisten avgörs av nämnden, troligen i december. Att verksamhetenn blir kvar i Slöjdhuset avgörs inte av det beslutet. Hyresavtalet löper på ytterligare ett antal år och sedan måste man förstås ta ställning till nytt avtal, oavsett hur organisationen ser ut.

Läs mer om Slöjdkonsulenternas verksamhet här. Och missa inte att det nästa år blir stort firande när hemslöjden firar sitt 100-årsjubileum. Då blir det slöjdfest på Nordiska museet, Liljevalchs, Waldemarsudde och säkert många andra ställen i staden och länet. 

20111126-094441.jpgLänshemslöjdskonsulenterna har fått sina uppdrag från kulturnämnden och i det ingår att de ska ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd i det egna länet genom:

  • att inom Stockholms län förmedla och väcka intresse för kvalificerad kunskap om hemslöjdens folkliga tradition
  • att stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kulturellt som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed ta tillvara hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet
  • att öka barns och ungas intresse för att utöva olika slöjdtekniker
  •  att bedriva kunskapsutveckling av hög kvalitet och dokumentera hemslöjdens särart i syfte att öppna för forskning inom hemslöjdens område
  • att skapa möten mellan kulturer i syfte att genom slöjden sprida kunskap om det mångkulturella samhället
  • att genomgående ha ett mångfalsd-, jämställdhet-, internationellt- och interkulturellt perspektiv
  • att stärka hemslöjden som näring
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823