En av de vanligaste cancerformerna är cancer i tjock- och ändtarm. Dessbättre kan nästan alla drabbade botas, förutsatt att de upptäcks i tid. Därför är screening för cancer i tjock- och ändtarmen en riktigt viktig hälsosatsning. Med screening kan man dessutom upptäcka förstadier cancer som därmed kan stoppas i tid.

I Stockholm har vi, tillsammans med Gotland, gått före landet i stort och erbjudit screening för tarmcancer sedan 2008. Nu visar en ny rapport att detta haft mycket god effekt. Vi har väsentligt färre fall av tjock- och ändtarmscancerfall än övriga sjukvårdsregioner där man har hela 17 och 21 procent högre cancerförekomst.

Detta är fantastiska resultat som visar hur viktigt det är att utveckla screening och andra tidiga insatser för att mota bort och bota cancer.

Jag har förlorat båda mina föräldrar i olika former av cancer. Därför känner jag väldigt starkt för alla insatser som på ett effektivt sätt kan bespara människor lidande, inte minst genom tidig upptäckt och förebyggande åtgärder.

Nu blir screening för tjock- och ändtarmscancer en nationell insats som kommer att i Sverige till del. Det känns fantastiskt att vi därmed kan ge fler människor i Sverige chansen till ett liv med hälsa.

Här kan ni läsa rapporten, som är framtagen av Ulf Strömberg, vid Göteborgs universitet: Rapport: Geomapping av tjock och andtarmscancer (pdf, nytt fönster)

Dessutom sökte forskarna svar på i vilken omfattning man i RSG har kunnat diagnosticera tjock- och ändtarmstumörer tidigare. Forskarna undersökte också hur incidens och tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer associerar med sociodemografiska karaktäristika.

Read more

Den fruktansvärda terrorattacken på Drottninggatan för fyra år sedan glömmer jag aldrig. Idag går mina tankar till alla som miste någon av sina nära och kära.

Jag var personligen rejält omskakad den där dagen eftersom min dotter var på skolbio på Skandiabiografen på Drottninggatan precis när terrorattacken genomfördes. Men hon och klasskompisarna fick bästa hjälp hos Cityakuten där de tog skydd. Det var en stor lättnad för mig när hon på kvällen äntligen kunde komma hem välbehållen. Tankarna snurrade om och om igen, tänk om de gått ut från bion bara lite tidigare. Tänk om.

Jag tänker också på alla stockholmare som visade vad generositet och gemenskap betyder. Alla de som osjälviskt sträckte ut en hand för att hjälpa. Alla som i sitt arbete gjorde allt för att rädda liv, skapa trygghet och få fast gärningsmannen. De är hjältar.

Sorgen över alla som dog är inte en personlig sorg för mig, men den är ändå påtaglig och jag vet att den omfattar många av oss. Minnena av terrorattacken finns kvar och det kommer de kanske alltid att göra. När jag passerar Drottninggatan känner jag åter att rädslan, sorgen och ilskan tar tag i mig. Och det är bra. Jag vill påminnas om terrorns fruktansvärda konsekvenser och hur viktigt det är att vi håller ihop och står starka tillsammans.

Read more

I senaste podden diskuterar jag ålderism och det faktum att den del människor tvingas bort från arbetslivet trots att de har mycket kvar att ge. De faller för åldersgränsen och blir ofrivilliga pensionärer. 

Min gäst är ingen mindre än Marianne Rundström, tidigare journalist och programledare i bland annat SVT, numera författare och samhällsdebattör. Hon har skrivit boken Passé – de ofrivilliga pensionärerna. 

Ålderism är en form av diskriminering och måste bekämpas. Lyssna gärna!

Read more

Jag är katten kattmänniska. Eller rättare sagt jag är väldigt förtjust i min egen katt Siri. Hon tillför mycket till vår familj och gör hemmalivet mysigt och aldrig behöver man känna sig ensam när Siri är i närheten. Katten har också stor betydelse för många människors välbefinnande, inte minst när man som årsrik behöver äldreomsorg.

Jag skriver idag hos News55 tillsammans med riksdagsledamot Barbro Westerholm och tidigare utredare Susanne Gaje om den viktiga roll katten visats sig kunna ha för äldre som lider av ensamhetskänsla på äldreboende: Att få klappa en katt kan hjälpa!

Olika undersökningar har gett vid handen att det är bra med djur på äldreboenden. De ger trevnad och stimulerar till rörelse och engagemang. Ensamhetskänslor och depression kan minska. 

Vi tror det vore bra att fler äldreboenden prövar att ha katt och att kattnärvaron följs upp på ett vetenskapligt sätt.  Läs mer på News55

Read more

I Söndags beslutade Liberalernas partiråd att öppna för att medverka i en regering även om det kräver aktivt stöd och budgetsamverkan med Sverigedemokraterna. För mig är det en stor besvikelse och jag är rädd att det är ett allvarligt missgrepp. Nu funderar jag på nästa steg och min egen roll.

Hur hanterar man ett nederlag i en stor och viktig fråga? Jag har grubblat mycket på det.

Bland mina partivänner lokalt är de allra flesta på samma linje som jag själv, vilket kommit till uttryck i medlemsmöten och genom mängder med samtal med partimedlemmar om vägvalet framåt. I Region Stockholm, där jag är personvald efter att i valrörelsen varit mycket tydlig om min inställning till de nationalkonservativa, har den Liberala gruppen valt mig till sin ledare. I regionen finns en total uppslutning i den liberala gruppen för att inte samarbeta med SD, därför att deras värderingar och konkreta politik är så fjärran från Liberalernas.

Jag känner stort ansvar för att fullfölja det förtroende som väljarna och mina partivänner gett mig. Och jag ser en viktig uppgift i att bidra till att forma politiken i socialliberal riktig inför Liberalernas landsmöte i höst. Jag känner också starkt att det är väldigt mycket mer som förenar oss i Liberalerna än som skiljer oss åt. Jag ser en stor och viktig uppgift för mig i att arbeta för vår liberala reformagenda, inte minst när det gäller människors hälsa och tillgång till bra vård. Men jag kommer inte att bidra till att Liberalerna ska ge inflytande till våra politiska huvudmotståndare i Sverigedemokraterna.

För att kunna vara en ledare i en organisation räcker det inte med förtroende och stöd från medlemmarna. Man måste också ha lust och vilja. Det har jag! För mig är samhällsengagemanget stort och viljan att utveckla och driva igenom flera reformer för människors frihet obruten.

En livaktig politisk debatt, ideologiska diskussioner som leder till konkreta sakpolitiska ställningstaganden och gör skillnad för människor är det politiska hantverk som jag verkligen älskar. Jag kommer fortsätta arbeta för en mer frihetlig politik och lever upp till vårt gemensamma uppdrag ”att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv”, som det uttrycks i vårt partiprogram.

Jag och Liberalerna vill ha mer av internationellt samarbete och solidaritet, inte mindre! Vi behöver socialliberala reformer som frigör människor och en ekonomisk politik som ökar friheten för människor och möjliggör en väl fungerande välfärd eftersom det också ökar friheten för människor i utsatta situationer.

Liberal skolpolitik är kanske viktigast av allt, eftersom kunskap och bildning är verktyg som människor behöver för att kunna fora sina liv och bli självständiga individer.

Miljö- och klimatproblemen kan ingen längre bortse ifrån. Därför behövs den liberala miljöpolitiken som bygger på kunskap, internationellt samarbete, innovativa idéer och teknik samt starka ekonomiska styrmedel.

För mig som liberal är respekten för den enskilda människan och hennes frihet och värdighet viktigast av allt. Respekt och tolerans för människors olika val och olika sätt att leva är centralt. Gränsen går där någon annans frihet kränks.

Jag vill att Liberalerna ska fortsätta vara det parti som står på individens sida mot diskriminering i olika former, mot rasism och mot kollektivism i olika skepnader.

Allt detta ingår i vårt socialliberala partiprogram. Jag är hemma i Liberalerna.

Read more

I fredags besökte jag Tensta och den ptovtagnkngenhet, en buss, som finns där två dagar i veckan, och på andra platser i skrevs på andra dagar.

I Region Stockholm har vi skapat nya former för att nå ut med information och provtagning i områden där behoven är särskilt stora. Vi vet att till exempel att människorna som bor i Järvaområdet varit extra utsatta för smitta. Det är viktigt för mig att se hur de mobila provtagningsverksamheterna fungerar i verkligheten. Det är Samtrans som ansvarar för verksamheten.

Kön till provtagningsbussen ringlade lång under fredagsmorgonen. Enligt de ansvariga sjuksköterskor som arbetar där, var kön längre än vanligt denna dag. 

Abdukadir Salad Ali, engagerad lokal kraft med liberalt sinne i Spånga-Tensta, var också på plats vid drop in-bussen.

– Jag är glad för att Tenstaborna har hittat hit. Det betyder mycket för dem, det vet jag, säger han. Det är lätt att hålla med honom.

På de mobila provtagningstälten och -bussarna behövs varken att patienterna bokar tid innan, det behöver inte heller ha personnummer eller Bank-ID för att få testa sig. Men däremot måste alla som tar prover uppge ett telefonnummer som de kan bli kontaktade på för att få sina provsvar. 

Jag tycker att vi har gjort rätt val som har satsat på mobil verksamhet. Här finns personal som sammanlagt talat 22 språk. Vården ska vara där vi gör störst nytta, och det upplever jag att vi gör här.

Totalt finns den kostnadsfria provtagningsenheterna på 15 platser runt om i Stockholmsområdet. För att veta mer om de mobila provtagningsenheterna med drop-in och vilka platser de finns på, se mer information här.

Read more

På senare tid har digitala vårdmöten blivit ett mer eller mindre självklart inslag i vården, som inte minst under pandemin underlättat för många att ha kontakt med exempelvis vårdcentralen utan att behöva göra ett fysiskt besök. Men de digitala mötena är förstås inte den enda som många patienter behöver. Här pågår ett stort utvecklingsarbete inom olika delar av hälsa- och sjuvården.

För att underlätta för vårdgivare i Region Stockholm att ta nästa steg mot att kombinera digitala och fysiska arbetssätt har webbplatsen Jobba digifysiskt tagits fram. Med goda exempel, inspiration och tips syftar webbplatsen till att stödja och inspirera vårdgivare i Region Stockholm att utveckla sina verksamheter mot en mer digifysisk vård.

Digifysiska arbetssätt handlar om att ersätta eller komplettera ett fysiskt arbetssätt med ett digitalt för att göra något bättre – för patienten, medarbetarna och verksamheten. I en tid när behovet är som störst att kunna erbjuda patienterna vård, trygghet och kontinuitet på distans, vill Region Stockholm underlätta utvecklingen genom att öka kunskapsutbytet mellan medarbetare och vårdgivare, samt ge stöd till ledare och verksamhetschefer i denna komplexa förändringsprocess.

Daniel Forslund leder det politiska arbetet med digitalisering och innovation i Region Stockholm

Min kollega Daniel Forslund (L) ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet i Regions Stockholm, berättar mer:

– Coronapandemin och dess konsekvenser har visat vikten av att kunna kombinera fysiska och digitala arbetssätt inom vården. Med webbplatsen Jobba digifysiskt synliggörs de möjligheter och nyttor som uppkommer med ett digifysiskt arbetssätt för både patienten och medarbetaren. Detta flexibla arbetssätt ger en ökad tillgänglighet och delaktighet för invånaren, samtidigt som den ger vårdpersonalen värdefulla och effektiva verktyg.

– Vi vill genom denna satsning hylla vårdpersonalen som gjort denna digitala utveckling möjlig under brinnande kris, men också ge konkret inspiration och stöd till andra vårdgivare genom ökad kunskapsspridning. Digitalisering handlar inte bara om att införa nya tekniska verktyg, utan framförallt om att utveckla nya arbetssätt och metoder som tillvaratar nyttan av både det fysiska och digitala. Att se så många goda exempel på vårdverksamheternas digitala omställning är väldigt inspirerande och hoppingivande under en svår pandemi, fortsätter Daniel Forslund.

Uppdraget att satsa på digital kompetens i vården gavs av regionfullmäktige 2019, och arbetet med att ta fram webbplatsen påbörjades av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning under pandemiåret 2020. Webbplatsen lanserades i februari 2021 och bygger på olika vårdverksamheters erfarenheter och utveckling mot ett ökat digifysiskt arbetssätt. 

Webbplatsen jobbadigifysiskt.se består av tre delar: 

  • Goda exempel: Artiklar och filmer med verksamheter som har påbörjat och genomfört förändringsarbetet till en mer digifysisk vård och vilka fördelar det har resulterat i för patienter, medarbetare och verksamhet. 
  • Utforska arbetssätt: Exempel på olika arbetssätt som kan komplettera eller ersätta något som görs på ett mer fysiskt sätt idag. 
  • Att leda förändring: Inspiration och tips för att underlätta arbetet med att leda ett förändringsarbete.
Read more

Idag har vi sammanträde med Region Stockholms regionfullmäktige. 149 ledamöter framför sina skärmar debatterar och fattar beslut. Det är naturligtvis en corona-anpassning att vi håller möten digitalt. Det fungerar, men jag tycker det är mycket mer givande att ses och diskutera frågor i fullmäktigesalen.

För min egen del har jag svarat på en fråga från Sverigedemokraterna som handlade om Liberalernas syn på kulturlivets behov av offentligt stöd. Jag är angeläget om att kulturlivet ska stå starkt och vara fri och ombuden. Det behövs ett starkt offentligt stöd till kulturen, men det behövs också andra vägar för finansiering av kulturverksamheter. Vi som privatpersoner är förstås viktiga finansiärer av kulturen, genom våra biljettköp (inte så mycket under pandemin förstås) och bokköp (det verkar många satsa på just nu) och mycket annat. Men även gåvor till kulturella ändamål och kultursponsring från företag kan vara välkomna tillskott.

Sverigedemokraterna själva föreslog i sitt budgetalternativ för 2021 att vi skulle dra ner kulturnämndens budget med 60 procent (!). 360 miljoner kronor ville de helt enkelt dra in från Konserthuset och de andra viktiga kulturverksamheten som regionen stödjer. Just Konserthuset föreslog SD att staten skulle ta över ansvaret för, dock utan att lägga en enda krona till detta i sitt förslag till statsbudget.

Det är verkligen skillnaden på Liberalernas och SDs kulturpolitik. De är helt oförenliga.

En annan debatt hade jag med Socialdemokrater och Vänsterpartister som anser att vi i regionfullmäktige vet bättre än sjukhusledningarna hur sjukhusen ska städas och av vem. Jag för min del har tillit att sjukhusen själva kan bedöma hur städningen ska organiseras och om de ska anställa egen personal för detta eller samarbeta med privata företag. Sjukhusen gör olika idag, och det är rimligt att de utgår från sina lokala förutsättningar och behov.

Så vitt skilda frågor och väldigt många fler har jag kastat mig mellan idag.

Det blir långa dagar med fullmäktige och jag ser att solen skiner ute och en och annan glassätare har slagit sig ner i parken under dagen. Ikväll blir det promenad hem till Söder i vårkvällen. Jag älskar den här tiden med ljuset och alla knoppar som anas i rabatterna. Förresten såg jag blåsippor när jag gick till jobbet. Det är väl ändå ett hoppfullt tecken, den niger och säger att nu är det vår!

Blåsippan ute i backarna…

Read more

Idag är det vårdagjämning. Ljuset, solstrålarna som värmer och knopparna som finns i naturen gör mig så glad. Äntligen. Jag kan sitta på vår inglasade balkong och jobba eller läsa. Jag älskar det! Idag ska jag locka med mig familjen ut på promenad.

Jag som nördat ner mig litet i den svenska politiska historien vill uppmärksamma ett litet jubileum. Just idag är 170 år sedan som Fridtjuv Berg föddes. Han var folkskollärare och framstående liberal skolpolitiker.

En sammanhållen skola gemensam för alla samhällsklasser, var en av hans då kontroversiella idéer som han argumenterade för i skriften Folkskolan såsom bottenskola.

Jag fick vid något tillfälle en biografi över Fridtjuv Berg och jag fastnade för denne stora politiker som var modig och stod stadigt för sina ideal trots motstånd från andra partier. Hans reformidéer fick så småningom stort genomslag. Och än idag är kunskap, bildning och skolan helt centralt för liberaler.

Dagens boktips: Politik & pedagogik: en biografi över Fridtjuv Berg av Joakim Landahl

Read more

Ofrivillig ensamhet är en plåga för många. Och den förfärliga pandemin har sannerligen gjort saken ännu värre för många fler.

En som kan mycket om vad social isolering gör med oss människor är professor Ingmar Skoog som är föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa. I min senaste podd är han min gäst, och jag tycker han hade mycket intressant att säga. Lyssna gärna!

Read more