juli 07, 2024
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Modernisera narkotikapolitiken

Svensk narkotikapolitik behöver utvecklas i en liberal riktning. Målet måste vara att minimera skadan som drabbar människor i beroende och rädda liv och hälsa. Liberalerna har en nationell reformagenda för en modern beroendevård med bland annat brukarrum, utredning av avkriminalisering, och mer förebyggande insatser. Människor far illa i sitt beroende. Alltför många dör i misär,…

Läs mer
Hälsa för frihet Jämställdhet Kultur Liberalerna Sjukvård & hälsa

På väg mot riksdagen: Jag vill göra skillnad

I en orolig tid behövs Liberalerna i svensk politik – för öppenhet och frihet. Och för mångfald, fri kultur och jämställdhet. Hälsa och rätt till en trygg vård är viktiga frihetsfrågor för mig. Jag kandiderar till riksdagen för att kunna göra skillnad och driva en socialliberal agenda för frihet. För mig och Liberalerna är den…

Läs mer
Anna till riksdagen Frihet måste försvaras Liberalerna

Stolt regnbågskandidat

Jag är socialliberal kandidat till riksdagen. För mig är människors frihet störst av allt. Det betyder att var och en måste få forma sitt eget liv och älska vem man vill. HBTQI-personer ska kunna leva liv helt utan diskriminering. HBT-Liberalerna har nu presenterat sina regnbågskandidater i höstens val, både hbtqi-personer och allierade. Och jag är…

Läs mer
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Tolkar behövs för jämlik vård

Möjlighet till god hälsa och vård på jämlika villkor ser jag som ett grundläggande mål för hälso- och sjukvårdspolitiken. Det betyder att vi måste göra det enkelt att nå vården och att kunna förstå och göra sig förstådd i kontakten med läkare, sjuksköterskor och andra som verkar i vården. Självklart, kan tyckas. Men nu finns…

Läs mer