Idag är det vårdagjämning. Ljuset, solstrålarna som värmer och knopparna som finns i naturen gör mig så glad. Äntligen. Jag kan sitta på vår inglasade balkong och jobba eller läsa. Jag älskar det! Idag ska jag locka med mig familjen ut på promenad.

Jag som nördat ner mig litet i den svenska politiska historien vill uppmärksamma ett litet jubileum. Just idag är 170 år sedan som Fridtjuv Berg föddes. Han var folkskollärare och framstående liberal skolpolitiker.

En sammanhållen skola gemensam för alla samhällsklasser, var en av hans då kontroversiella idéer som han argumenterade för i skriften Folkskolan såsom bottenskola.

Jag fick vid något tillfälle en biografi över Fridtjuv Berg och jag fastnade för denne stora politiker som var modig och stod stadigt för sina ideal trots motstånd från andra partier. Hans reformidéer fick så småningom stort genomslag. Och än idag är kunskap, bildning och skolan helt centralt för liberaler.

Dagens boktips: Politik & pedagogik: en biografi över Fridtjuv Berg av Joakim Landahl

Read more

Ofrivillig ensamhet är en plåga för många. Och den förfärliga pandemin har sannerligen gjort saken ännu värre för många fler.

En som kan mycket om vad social isolering gör med oss människor är professor Ingmar Skoog som är föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa. I min senaste podd är han min gäst, och jag tycker han hade mycket intressant att säga. Lyssna gärna!

Read more

Nästan 6 miljarder kronor i överskott – det är ofantligt mycket pengar som Region Stockholm för med sig från 2020. Orsakerna till det stora överskottet är bl.a. stora statsbidrag som inte hunnit förbrukats under året, och att mycket vård inte kunnat utföras under pandemin. Men pengarna behövs för framtiden då vi står inför stora investeringar, och måste betala av regionens vårdskuld till invånarna, liksom bära kostnader för kollektivtrafiken som blöder.


Sjukhusen och all personal har jobbat intensivt med coronapandemin, och resurserna till sjukhusen har varit betydligt större 2020 än 2019. Alla sjukhus gjorde positiva resultat 2020. Vi har också kunnat ta del av flera positiva nyheter inte minst från Karolinska universitetssjukhuset som både förbättrat sin ekonomi och lyckats öppna 200 fler vårdplatser de senaste åren. Det visar att ordning på ekonomin hänger ihop med att också kunna fullfölja uppdraget att ge god vård åt invånarna. Utan ordning på pengarna skulle möjligheterna till god vård urholkas och stora besparingar krävas i framtiden. Det krävs resurser för att investera i både vårdmiljöer och inte minst i personalen.

2020 års överskott kan enligt kommunallagen inte användas för att stärka 2021 års driftbudget rent allmänt. Det är också precis som i en hushållsbudget oklokt att använda ett tillfälligt pengatillskott för långsiktigt varaktiga utgifter. Däremot lägger vi pengarna i en resultatutjämningsreserv som alltså blir viktig för framtidens mer strukturella problem.

Sjukhusen står liksom övriga sjukvården i Region Stockholm mitt i en omställning. Mer vård utanför de stora sjukhusen, valfrihet för invånare och patienter, mer vård i patienters hem – antingen fysiskt eller på distans. En teknisk utveckling med både digitalisering och medicinteknik som går allt snabbare. Innovationer som implementeras och förändrar vardagen för både personal och patienter.

När en större del av vården utförs utanför sjukhusen behöver också en större del av resurserna i framtiden gå dit. Det betyder inte att vi minskar pengarna till sjukhusen, som fortfarande har sina viktiga uppdrag att ta hand om de svårast och mest akut sjuka. Däremot kommer sjukhusen få en mindre del av den totala vårdbudgeten och dess ökning, eller annorlunda uttryckt så kommer sjukhusens budgetar att växa långsammare. Samtidigt förändras sjukhusens uppdrag när mer vård ges i öppenvård utanför sjukhusen. Förändringen innebär förstås att man måste arbeta med både bemanning, organisation och arbetssätt.

Samtidigt arbetar vi för att utveckla den nära vården. Primärvårdens resurser genom sjukvårdsbudgeten har ökat, sakta men säkert, före 2020. Den utvecklingen måste fortsätta om vi vill se starkare vårdcentraler där alla kan få välja sin fasta husläkare.

Sjukvårdsbudgeten har ökat med miljardbelopp varje år som jag och dessförinnan andra liberaler varit med och styrt Region Stockholm och Stockholms läns landsting. Den utvecklingen kommer fortsätta. Varje skattekrona måste användas rätt så att invånarna för tillgång till en vård av hög kvalitet när de behöver den.

Read more

Kriminella gäng är något mycket destruktivt som förstör tryggheten för dem som utsätts för brott. Men också därför att de drar in unga personer, ibland barn, i sina farliga verksamheter.

Jag samtalar i min podd med Camila Salazar Atila som är expert på gängkriminalitet. Hon arbetar på Fryshuset med stöd till dem som vill lämna gängen bakom sig, och hon har många konstruktiva tankar om vad som krävs för att bryta mönstret där unga människor fastnar för gängen.

Lyssna mycket gärna där du brukar lyssna på poddar, till exempel på Spotify.

Read more

Jag märker det höga tonläget i sociala medier och i den politiska debatten. Och även i mitt eget parti pågår en plågsam dragkamp. Många är oroliga och orden är hårda. Jag raderar några alltför personliga påhopp från partivänner och än fler från dem som aldrig röstat liberalt men nu påstår att vi sviker dem. Liberalerna står snart inför ett avgörande möte där partiets beslutsorgan partirådet ska avgöra vägvalet framåt.

Att vi gärna vill ha en Alliansrergering som under Reinfeldts ledning, verkar alla kunna enas kring. Men det är kanske inte ett helt sannolikt utfall av det kommande valet 2022. Ska vi då istället ge oss in i någon form av regeringssamarbete tillsammans med Sverigedemokraterna, som står så oerhört långt från de liberal idéerna? Det är detta frågan handlar om på Liberalernas partiråd:

Ska vi förhandla statsbudget med SD, det vill säga kompromissa inom alla politikområden? Ge och ta? Mötas halvvägs?

Jag tycker inte det.

Sverigedemokraternas ledare har tidigt utmålat Liberalerna som sin huvudmotståndare. Och det är naturligtvis ömsesidigt. SD delar just nu ut trycksaker där de med ord slåss mot just socialliberaler. Vad gott skulle rimligen komma ut av att Liberalerna förhandlar sakpolitik med ett sådant parti?

Men låt oss göra tankeleken, mötas halvvägs med SD. Hur ser kompromisserna ut?

Var sammanfaller liberalernas frihetliga kulturpolitik med Sverigedemokraternas nationalkonservativa idéer? Armlängds avstånd känns fjärran när SD vill sätta snäva ramar för konstpolitiken. Det går inte att kompromissa i förhandlingar med dem som står för förhandsgranskning av konst. Liberaler kan aldrig dagtinga med konstens frihet.

Hur ser kompromissen ut i sjukvården? När vi vill att sjuka, exempelvis i cancer eller covid-19 men också kroniska sjukdomar med stora vårdbehov, ska kunna förstå vilken behandling som ges och läkarnas ordinationer, och därför behöver tolkar som en del av vården – och de andra tycker att tolk är en lyx som den som vill och har råd med måste betala själv. Eller när vi anser att vårdbehov ska styra, inte personers bakgrund – medan de andra betecknar insatser som riktade hembesöksprogram som ”förtäckt invandringsbidrag” eller på politisk väg vill stryka viktiga socioekonomiska faktorer i vårdens professionellt konstruerade ersättningssystem.

Hur skulle liberaler kunna enas med nationalkonservativa i synen på rikets säkerhet, Europasamarbetet, utrikespolitik, bistånd, human och realistisk flyktingpolitik och så vidare? Redan denna tankelek visar på orimligheten.

Ingen vet i dag hur regeringsalternativen kan se ut 2022, eller vilka statsministerkandidater som har störst chanser efter valet. Liberalerna kan och ska inte flera år i förhand lova bort våra röster – men vi måste säkerställa att det efter valet finns liberaler i riksdagen som kan sätta liberalt avtryck och påverka utfallet.

Det är dock uppenbart att spelplanen är ny. En konservativ och nationalistisk höger formerar sig. Och från vänster fortsätter det entoniga hamrandet på människors valfrihet och mångfalden i välfärden. I mitten kan en frihetlig, liberal, socialt engagerat kraft gro. Där finns Liberalernas möjlighet.

(Delar av bloggtexter är tidigare publicerad i SvD, tillsammans med några liberala partivänner)

Jag läser Liberalernas partiprogram och jag känner mig hemma. De liberala idéerna har varit grund för många viktiga reformer i över hundra år inom utbildningspolitiken, välfärden, biståndspolitik, kulturens frihet, jämställdheten och så vidare,

Detta är värden jag är stolt över och vill arbeta för politiskt, värden som aldrig får kompromissas bort:

”Det socialliberala uppdraget är att förbättra varje individs livschanser genom att utjämna de förut- sättningar som befinner sig bortom den enskildes kontroll. Politiken ska prioritera att öka friheten för dem som har minst frihet.
Det liberala samhället förutsätter tankefrihet. Varje människa har rätt att fritt och öppet uttrycka sin åsikt, bilda opinion för den och försöka övertyga andra, uttrycka sig konstnärligt och söka ny kunskap. Varje människa har rätt att uttrycka sin religiösa tro och utöva sin religion i gemenskap, liksom frihet att inte tillhöra någon religion. Tryck- och yttrandefrihet, föreningsfrihet, mötes- och demonstrationsfrihet är nödvändiga delar av tankefriheten.”

Läs hela partiprogrammet här.

Read more

Idag den 11 mars är det ett år sedan WHO meddelade att den nya coronasmittan är en pandemi. Inte kunde vi riktigt förstå vidden av det som låg framför oss, hur många som skulle drabbas och vilken enorm omställning som samhället i stort, många familjer och inte minst sjukvården snabbt skulle göra. Det är omtumlande.

Det är också precis på dagen ett år sedan Sverige och Stockholm hade det första dödsfallet med covid-19. Sedan dess har många tusen människor avlidit med covid-19 och det är en stor sorg för vårt samhälle och naturligtvis främst för de människor som förlorat någon älskad.

Då, i pandemins början, talades om att ett vaccin skulle nog gå att få fram om tre år, kanske två med lite tur. Men redan några månader senare fanns vaccin och den 27 december kunde de första sprutorna ges. Nu när väldigt många av de äldsta och sköraste är vaccinerade ser vi också hur insjuknandet och vårdbehovet i den gruppen minskar drastiskt. Det är helt underbart.

Vi är nu inne i pandemins tredje våg. Jag hoppas det blir den sista och att vaccinet kommer att göra att vi kan lämna även denna stora prövning bakom oss. Men jag tror att vi alla kommer att bära med oss erfarenheterna och minnena från den här tiden länge och kanske har den förändrat oss för alltid.

Vissa saker vill vi bara kasta ner i glömskan, som isoleringen och saknaden av våra vänner och gemenskapen och inte minst den eviga oron att bli smittad eller sprida smitta. Själv ska jag verkligen undvika munskydd i framtiden för jag trivs inte med den instängda känslan som jag nu tvingar mig själv till när jag måste vara i vissa miljöer. Annat känns mer rimligt att hålla fast vid, exempelvis vår nya vana att ha digitala möten som jag tror vi kommer fortsätta med i viss mån. En del kanske trivs med hemarbete och vill fortsätta med det. Digitala vårdbesök och innovativa arbetssätt som uppstått och omfattar fler vill nog många behålla.

För mig personligen känns det märkligt att blicka tillbaka på året som gått. Då mycket har hänt då det känns dom mycket längre tid passerat. Det har påverkat mig väldigt stark och gjort mig många gånger stolt över den vård som invånarna har tillgång till. Och stolt över alla medarbetare som arbetar dag som natt i vården men också i våra förvaltningar för att säkerställa att vården ska räcka till och kunna göra sitt bästa.

Men jag har också känt en sorg över hur många som farit illa i pandemin, både de som blivit sjuka och de som slititet hårt för andra.

Jag längtar efter den dagen när vi kan säga att pandemin ligger bakom oss.

Read more

Aborträtten var en verklig frihetsreform när den beslutades på 70-talet. Kvinnor fick rätten att fatta beslut om sina egna kroppar och de gick makt över sitt barnafödande.

Men Sverige, precis som världen i stort, har en mörk historia där kvinnors ofrivilliga graviditeter och illegala aborter har kostat stort lidande och många dödsfall. Jag vill ta er med tillbaka till Stockholm hösten 1912 då den unga Henny Eklund låg på ett hotellrum på Stora Nygatan som barnmorskan Sofia Bohlin ordnat åt henne:

– Snälla mamma, skicka inte efter doktorn och sätt fast Tyko, vädjade Henny medan hon plågades svårt och blödde kraftigt.

Hon hade drabbats av bukhinneinflammation efter fosterfördrivning som Bohlin ufört mot en ersättning om 100 kronor. Nu ville Henny hellre skydda fästmannen Tyko Thorsson från att dömas till straffarbete än att få läkaren att försöka rädda hennes liv. Henny Eklund dog och hela den sorgliga historien rullades upp och både fästmannen och barnmorskan ställdes inför rätta.

Tyko Thorsson och Sofia Bohlin dömdes för fosterfördrivning och vållande till annans död. Bohlin till 3 år och 6 månaders straffarbete samt 2 års vanfrejd utöver strafftiden. Thorsson dömdes till 2 år och 6 månaders straffarbete.

Detta var bara ett av många tragiska människoöden där kvinnor känt sig tvingade att göra abort, oavsett vad lagen sagt om saken. Och det förekommer alltjämt i vår tid, i andra delar av landet. Jag hittade den sorgliga historien om Henny i Dagens Nyheter från det tidiga 1900-talet.

Att själv få bestämma över sin kropp och ha kontrollen över sitt barnafödande har inneburit en dramatisk förbättring för svenska kvinnors frihet, egenmakt och hälsa under 1900-talet. Tillgången till bra preventivmedel, sex- och samlevnadsundervisning och aborträtten är några av de viktigaste liberala frihetsreformerna för många kvinnor. Dessa ska vi hålla fast vid här hemma, men vi ska också kämpa för att kvinnor världen över ska få samma frihet.

Tillgången till säkra, lagliga aborter är en enormt viktig fråga för kvinnors hälsa globalt. Nyligen har Argentina mycket glädjande beslutat införa legala aborter. Samtidigt ser vi hur aborträtten ifrågasätts och trycks tillbaka på andra håll i världen, inte minst i Polen. Det är mycket allvarligt och kommer att skada många kvinnor. Enligt Amnesty lever cirka 90 miljoner kvinnor i länder där abort är totalförbjudet, och många länder har mer eller mindre strikta regler.

USA lämnar nu Trump-erans kvinnofientlig politik som gav abortmotståndarna vind i seglen. Flera delstater har drivit en enveten kamp för att få förbjuda abort och den aggressiva politiken för att stoppa stöd till familjeplanering i andra länder har slagit hårt. Men genom att det amerikanska folket valt en ny president kan vi äntligen våga hoppas på en ljusare framtid för kvinnors frihet, hälsa och rätt att bestämma över sitt barnafödande. 

President Joe Biden uttryckte väl sin syn på aborter under valkampanjen: ”Reproductive rights are a constitutional right. And, in fact, every woman should have that right”. Och hans vice president Kamala Harris har länge varit en klar röst för att stärka kvinnors rätt till abort. Det nya ledarskapet i Vita huset har mycket att ta i tu med på hemmaplan för att säkra tillgången till aborter i hela USA och skydda de vårdgivare som utför aborter, som inte sällan pressas hårt och ibland trakasseras. Men USA har också en enormt viktig roll i det globala arbetet för att möjliggöra familjeplanering och säkra abort för fler kvinnor.

För många kvinnor är enda alternativet till säker, legal abort att göra en osäker och olaglig abort, precis som Henny i Stockholm gjorde för mer än hundra år sedan. Så ser livet ut även i vår tid för många i utsatta situationer och värst är det förstås i världens fattiga länder. Globalt görs cirka 73 miljoner aborter varje år och enligt WHO är nästan hälften av alla aborter som görs i världen osäkra. I Latinamerika och Afrika, så många som 3 av 4. De farligaste aborterna görs främst av utsatta kvinnor i resurssvaga länder. Osäkra aborter är sammantaget den vanligaste dödsorsaken i vid graviditet och barnafödande i världen.

USA, med sitt nya ledarskap, ser ut att åter bli en kraft att räkna med för att stärka kvinnors frihet och hälsa globalt. Presidenten har meddelat att han upphäver de så kallade ”gag rules” kring abortfrågan, som innebär att USA stoppar alla medel till icke-statliga organisationer som informerar om abort eller på andra sätt hjälper kvinnor till abort, eller driver på för liberalisering av abortlagarna i olika länder. En regel som Trump tidigt införde under sin presidentperiod. Detta är bra, men det kommer också att behövas långsiktigt mer resurser i biståndet för att vi ska kunna stärka kvinnors hälsofrågor.

Sverige har länge arbetat globalt för kvinnors rätt till information om sex och samlevnad, preventivmedel, trygg mödravård och möjlighet till abort. När vi nu ser en ny, liberal politik ta form i USA måste även vårt land höja rösten och vara pådrivande för att kvinnors hälsa får än utrymme i det globala hälsoarbetet. I spåren av pandemin finns det oändligt med hälsoutmaningar för världen att möta. Vaccinationsprogram, inte bara mot covid-19 utan mot en rad sjukdomar har halkat efter i många länder, de stora hälsoskillnaderna kopplat till människors sociala utsatthet är ännu påtagligare nu och många människors hälsa, psykiskt och fysiskt, har tagit stryk under pandemin. Det blir en stor uppgift för världen att stärka människors hälsa, men det får aldrig bli en ursäkt för att inte snabbt återupprätta allt det arbete som satts på sparlåga under Trump-eran när det gäller kvinnors reproduktiva hälsa och rätt till aborter. Här kan Sverige spela en roll och bidra till att samla frihetliga krafter för att ta upp kampen mot ofrivilliga graviditeter och allvarliga skador och dödsfall till följd av osäkra aborter och för god tillgång till kunskap, preventivmedel och rätten till abort.

Read more

Idag kom förslaget från partiledaren och en knapp majoritet av Liberalernas partistyrelse. Det innebär att de vill att Liberalerna ska eftersträva en borgerlig regering, trots att allt pekar på att en sådan regering behöver ett aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Jag menar att detta är helt fel väg att gå. Liberalernas uppgift måste vara att driva igenom liberala reformer i riksdagen och ta strid mot liberalismens fiender. Den 28 mars samlas partirådet och avgör frågan.

Jag skulle gärna se en borgerlig regering, som den Sverige hade under Alliansåren. Det är något att eftersträva, men är tyvärr knappast inom räckhåll. Alla opinionsmätningar pekar tydligt mot att en sådan regering skulle vara fullständigt beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd. Och det stödet kommer inte gratis. Sverigedemokraterna vill ha inflytande, på den punkten har deras partiledare varit tydlig. I det läget ska inte Liberalerna kohandla om alla politikområden i svensk politik, för det är vad det innebär att ingå i ett regeringssamarbete. Kulturpolitiken, jämställdhetspolitiken, sjukvårdspolitiken, migrations- och integrationspolitik och mycket annat är alldeles för viktigt för att vi ska göra upp med SD.

Då är det bättre att Liberalerna intar en fri roll som konstruktiv opposition som äger all kraft på att få igenom vår politik i riksdagen och driver på för en liberal samhällsutveckling.

Min uppfattning är att Liberalerna ska ta strid mot nationalpopulisterna. Vi ska inte söka samarbete med liberalismens främsta fiender.

Liberalernas landsmöte har redan tidigare slagit fast en klok hållning:

”Även i Sverige är anti-liberalismen på frammarsch. Många svenska väljare lägger sin röst på och sympatiserar med partier som inte står upp för äganderätt, individens valfrihet och näringsfrihet, på den ena sidan, och individens rätt att välja sin identitet, livsstil och religion, på den andra. Samhällsdebatten är förråad inte minst i sociala medier. Liberalerna, som är ett frihetligt och progressivt bildningsparti, kommer aldrig att anamma populisternas språk och politiska agenda eller att aktivt medverka till deras frihetsbegränsande politiska förslag vinner inflytande över förhållanden i det svenska samhället. Liberalernas uppgift är att konsekvent motverka anti-liberala krafters försök till inflytande över svensk politik och att tydligt visa upp det liberala alternativet till populisternas samhällsvisioner.”

Låt oss hålla fast vid det!

Read more

Just nu behandlas cirka 5 000 människor i Region Stockholm med långvariga problem av covid-19. Post infektiöst tillstånd, eller långtidscovid är förstås plågsamt för de drabbade. Nu presenterar nu Region Stockholm en plan för hur vården ska formas, utifrån den kunskap som finns idag.

Flera delar av hälso- och sjukvården blir engagerade i vården för dem med långvariga problem:

🔵 Primärvården med husläkarmottagningar och rehabiliterkngsverksamheter för diagnos och behandling.

🔵 Specialistläkare dit patienter remitteras vid behov.

🔵 Karolinska Universitetssjukhuset får uppdrag att ha en multidisciplinär mottagning för dem med stora behov.

🔵 Danderyds sjukhus fortsätter sin högspecialiserad rehabiliteringsmedicinsk klinik.

Till långtidssjuka i covid-19 räknas de som har symtom i mer än tolv veckor efter insjuknande i covid-19 och där symtomen inte förklaras av annan diagnos.

Personer med långvariga besvär efter covid-19 ska i första hand få hjälp på husläkarmottagningarna. Där får man diagnos och hjälp till rätt behandling för sina symtom som kan vara många olika, som till exempel extrem trötthet, sömnproblem, andnöd, andfåddhet, nedsatt smak- och lukt och minskad minnesförmåga.

I primärvården finns en stor rehabiliteringsverksamhet med hög kompetens och team som kan hjälpa patienterna på olika sätt. Där finns fysioterapeuter, psykologer, logopeder, arbetsterapeuter och dietister som samarbetar med vårdcentralerna för att ge bästa vården för varje patient.

En del människor behöver andra insatser än det som primärvården kan ge. Det kan handla om olika tillstånd, och då får man remiss till specialistläkare.

En grupp patienter har inte bara ett tydligt besvär utan många olika och det kanske inte alltid så lätt att veta vad. För dem finns möjligheten att få remiss till Karolinska Universitetssjukhuset som får uppdrag att starta en multidisciplinär mottagning för personer med långvariga symtom vid covid-19.

Även Danderyds sjukhus har en högspecialiserad rehabiliteringsmedicinsk klinik vid Danderyds sjukhus som framförallt vårdar patienter med kognitiv påverkan och trötthet efter covid-19.

Covid-19 är verkligen en lömsk och farlig sjukdom. Jag hoppas att alla som drabbas av långvariga besvär ska kunna få hjälp. Kunskapen är inte fullständig idag men den växer hela tiden i vården. Därmed blir möjligheten att hjälpa drabbade allt bättre.

Read more

 En trygg och säker kvinnosjukvård med hög kvalitet och god tillgänglighet är ett viktigt mål som spelar stor roll för hälsan i samhället, och självklart för de kvinnor som berörs, och det gör vi ju alla då och då i livet. Inför Internationella kvinnodagen i nästa vecka vill jag berätta något om arbetet med att utveckla kvinnosjukvården i Region Stockholm.

Under senare år har ett viktigt utvecklingsarbete drivits och jag ska berätta mer om det. Jag ska berätta mer om bl.a. gynekologisk vård, endometrios och HPV. Men först en liten tillbackablick på en viktig del av kvinnors sjukvård, nämligen förlossningsvården under 2020:

Förra året föddes drygt 28 000 barn i Region Stockholm, ett i princip oförändrat antal jämfört med 2019. Statistiken visar att 95 procent fick föda på den klinik de hade önskat, vilket är den högsta siffran på 15 år.

Förlossningsavdelningarna har som alla delar av vården haft en tuffare uppgift under pandemins år 2020 – och pandemin är som vi alla vet långtifrån över. Därför är det oerhört positivt att man lyckats så väl med att minska hänvisningarna. Framför allt har de från början få utomlänshänvisningarna minskat kraftigt och nästintill halverats. Fortfarande är det betydligt fler kvinnor från andra län eller länder, som får föda på någon av Stockholmsregionens sjukhus, än tvärtom.

Förlossningsskadorna går ner kraftigt

I Stockholm såg vi för några år sedan en oroväckande mängd skador hos kvinnor som fött barn. Medn sedan dess har barnmorskorna, läkarna och hela förlossningsvården gjort ett fantastiskt arbete med att minska de allvarliga förlossningsskadorna, och det har gett god effekt. Sedan 2014 har allvarliga bristningar vid normalförlossningar minskat med 42 procent. Även vid vaginal förlossning med hjälp av sugklocka minskar de allvarliga bristningarna.

Det betyder självklart mycket för mammorna och kan påverka kvinnors hälsa och livskvalitet för lång tid. Att ökar tryggheten för de födande kvinnorna och barnen har varit en prioriterad uppgift både regionalt och nationellt i flera år.

Pandemin påverkar vården

Pandemin har inte bara inneburit att många blivit allvarligt sjuka och behövt sjukhusvård för covid-19. Den har också påverkat övriga vården, inklusive kvinnosjukvården. Elektiv, det vill säga planerad, vård inom olika områden har behövt skjutas upp för att ge utrymme för den akuta sjukvården. Därmed har kvinnor fått vänta på viktiga ingrepp. Det är denna uppskjutna vård som vi kallar ”vårdskuld”. Även om det inte är akuta eller nödvändiga ingrepp som skjutits upp så är det naturligtvis inte bra för patienterna. Nu pågår arbetet med att planera för att ge alla den vård de behöver och samtidigt påbörjas arbetet med att ”beta av” vårdskulden vilket ska ske så snart som möjligt, men hänsyn måste tas till den pågående pandemin.

Sjukhusen får varje år en utökad budget, men samtidigt ser vi en kostnadsökningstakt som måste hållas tillbaka för att pengarna ska räcka. Alla verksamheter behöver se över sina kostnader och där det finns underskott behöver åtgärder vidtas som ibland påverkar personalen. Det är bra att inkludera medarbetarna i arbetet, och viktigt att det görs kloka avvägningar. För vårdskulden finns dock särskilda medel avsatta till sjukhusen och andra vårdgivare.

Utvecklingsarbetet fortsätter

Stockholm och resten av landet ska fortsätta att stärka kvinnosjukvården. Genom vårt samarbete inom Sveriges kommuner och regioner (SKR) har vi enats om en rad åtgärder som omfattar sammantaget 481 miljoner kronor.

Det handlar om att:

  • Att utveckla en sammanhållen, jämlik och personcentrerad vårdkedja utifrån kvinnors olika behov från graviditet till förlossning och eftervård.
  • Att erbjuda en tillgänglig och jämlik eftervård baserad på bästa möjliga kunskap.
  • Stärka kompetensen utifrån kvinnors olika behov genom hela vårdkedjan inklusive eftervården.
  • Att hantera den uppskjutna screeningverksamheten av HPV-viruset som orsakar livmoderhalscancer och mammografi, genom till exempel utvecklade arbetssätt, moderna analysmetoder och digitala lösningar.
  • Att personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning ska få tillgång till en god vård baserad på bästa möjliga kunskap.

Screening för HPV

När det gäller cellprovtagning och HPV-screening så är det förstås bekymmersamt att regionen under våren tvingades skjuta på provtagningen under ett antal veckor på grund av pandemin. Men nu får kvinnor som skulle ha kallats under 2020 eller 2021 istället ett erbjudande om självprovtagning för HPV, vilket jag tror många kvinnor uppskattar. Här kan du läsa mer om provtagningen.

Det finns förstås kvinnor som av olika skäl behöver komma till en mottagning för att göra provtagningen och vi har i regionen beslutat att höja ersättningen för detta så att mottagningarna kan möta behovet under denna speciella pandemitid.

Hjälp till dem som utsatts för könsstympning

Arbetet för att stödja och hjälpa kvinnor som utsatts för könsstympning drivs av Amelmottagningen på Södersjukhuset som gör fantastiska insatser för de drabbade, och de sprider också kunskap. Amelprojektets finansiering är säkratd för två år, men sedan ska vi skapa en långsiktig lösning och verksamheten ska vara en del av regionens vårdutbud.

Utveckling av gynvården

Även inom gynekologin behöver förstås vården utvecklas, precis som inom all annan vård. Vi patienter har idag möjlighet att välja gynekolog genom vårdvalet. Och tillgängligheten är i de flesta fall god. Men vi behöver säkerställa en god utveckling av gynekologin inom akutsjukvården, likväl som inom de olika mindre verksamheterna runt om i länet.

För den som vill veta mer om hur vården inom området ser ut i Region Stockholm och jämföra med andra län vill jag tipsa om vardenisiffror.se. Där kan man exempelvis se att Södersjukhuset ligger över rikssnittet inom 18 områden, exempelvis när det gäller att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar, att använda minimalinvasiv teknik vid borttagande av livmodern, att patienterna rapporterar att de blivit bättre efter inkontinensopersation med mera. Men det finns också sex områden där sjukhuset ligger sämre till än landet i stort, till exempel andelen dagkirurgiska operationer vid framfall, och hur nöjda patienterna är efter framfallsoperationer.

Sammantaget ligger Stockholms sjukhus bra till jämfört med landet i stort. Inom 21 övergripande indikatorer ligger vi över rikssnittet, och inom 3 ligger vi under. Dessa mätningar säger förstås inte allt, men det är intressant att jämföra olika delar av landet och se om det finns något man kan lära sig av hur andra arbetar.

Endometrios blir nationellt högspecialiserad vård

Södersjukhuset blir ett av fyra sjukhus i landet som får det nationella uppdraget att erbjuda högspecialiserad vård för kvinnor som lider av endometrios. Uppdraget har gått till Södersjukhuset därför att de har en mycket hög kompetens och en väl fungerande vård. Det är väldigt roligt, och viktigt att detta nu kommer till stånd. Det innebär att kvinnor med behov från hela landet kan få hjälp på de sjukhus som fått uppdraget, och deras hemregioner betalar för deras vård och formerna för detta beslutar regionerna om tillsammans inom SKR. Iövrigt är kostnaderna för endometriosvården och liksom sjukhusets övriga uppdrag inkluderade i det stora sjukhusavtalet inom regionen. (Förlossningsvården däremot ersätts genom ett särskilt vårdvalsavtal) Läs gärna mer om detta viktiga uppdrag, och annan högspecialiserad vård här. 

Utveckling framåt

Förlossningsvård och allt som hör till är en helt central del av sjukvården och även om vi nu ser en minskning av antalet födslar i förhållande till tidigare bedömningar så kommer det långsiktigt att behövas en utökning av förlossningsvården. De befintliga förlossningsavdelningarna har under senare år rustats upp eller blivit helt nya och det bidrar förstås till en bra vårdmiljö, men så småningom behövs också fler förlossningsplatser. Därför kommer en ny förlossningsverksamhet att starta på S:t Görans sjukhus enligt den nya förlossningsplanen 2026. Här hittar du en rapport om behoven av förlossningsvård i Stockholmsregionen. 

Read more