oktober 10, 2023
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Pålästa patienter förändrar läkarrollen

”Patienternas nya makt” heter en artikelserie som Svenska Dagbladet började publicera idag. I artikeln beskrivs en av de stora förändringarna som sjukvården genomgått på senare år. Patienterna är alltmer välinformerade och har sökt information om sina symtom och sjukdomar på nätet. ”De är mer aktivt delaktiga än för tio år sedan”, säger Karolinska universitetssjukhusets chefläkare Stefan Engqvist om patienterna.

För att illustrera det kan nämnas att landstingets egen informationssajt, Vårdguiden, har ungefär 14 miljoner besök om året! När vi planerar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms län är det också ett grundantagande vi gör, att framtidens patienter kommer vara mer aktiva, ifrågasättande, pålästa och hälsomedvetna. Detta innebär naturligtvis inte att patienterna förväntas vara pålästa när de söker vård, men vi tror att allt fler kommer att vara det.

Detta kommer säkert innebära att läkarrollen i någon mån förändras. Forskaren Mats Wahlqvist menar att rollen blir mer modern och rådgivande, där läkaren inte bara ordinerar behandlingar och skriver ut recept. Det är förståeligt att detta kan kännas ovant för vårdpersonalen men i förlängningen är jag övertygad om att det bidrar till att vården blir bättre när patientens ställning stärks.

Teknikutvecklingen innebär också att nya ställningstaganden och etiska överväganden måste göras. I artikeln nämns att vårdpersonal allt oftare blir filmade med mobilkameror när de utför sina arbetsuppgifter, och att de upplever obehag av detta. Det har jag full förståelse för. Här tror jag vi behöver fortsatt diskussion för att inte personalen ska behöva känna onödig oro.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823