maj 05, 2024
Arbetsliv

Panelsamtal om sjukvårdens omvårdnadsproffs

”Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs” är titeln på en ny rapport som fackförbundet Kommunal tagit fram. Den berör en av hälso- och sjukvårdens viktiga yrkesgrupper, nämligen undersköterskorna.

I rapporten har man bl.a. gått igenom bemanningssituationen i vården. Fram till 2019 räknar SKL med att 81 000 medarbetare behöver anställas i vården, varav 24 000 undersköterskor och lika många sjuksköterskor. Man pekar också på att andelen undersköterskor i vården minskat med cirka en tredjedel sedan 1994, samtidigt som andelen sjuksköterskor och läkare ökat.

Min utgångspunkt är att det är vårdens verksamheter som själva måste bestämma hur personalsammansättningen ska se ut. Däremot diskuterar jag gärna frågorna och driver opinion för att lyfta alla yrkesgrupper. I en debattartikel tidigare i år argumenterade jag för att sjuksköterskor borde få möjlighet att jobba på toppen av sin kompetens, bland annat genom att låta undersköterskor ta över en del arbetsuppgifter som undersköterskor har bra kompetens för.

”Det är inte hållbart att i vården fortsätta konvertera tjänster från ett yrke där det finns en kompetent arbetskraft – undersköterskor – till ett mer specialiserat bristyrke – sjuksköterskor. Duktiga undersköterskor har utbildning för och rätt kompetens för omvårdnad och annat patientarbete. De legitimerade läkarna och sjuksköterskorna ska ägna tiden och kraften åt sina ansvarsområden”, skrev jag då, och det ledde till en livlig debatt.

Inom landstinget arbetar vi på olika sätt för att lyfta och synliggöra undersköterskornas kompetens. Ett exempel på det är Vård- och omsorgscollege, där vi i samarbete med Stockholms stad erbjuder en populär och arbetslivsanpassad utbildning för framtidens undersköterskor. Årets kunskapspris Gyllene Äpplet tilldelas också en undersköterska, som utvecklat ett bättre anhörigstöd – en av de arbetsuppgifter som undersköterskor är särskilt bra på.

Bland deltagarna i dagens samtal hos Kommunal fanns även Anders Wennlund, vice ordförande i Stockholms läkarförening. Hans uppmaning till undersköterskorna var ”Förminska inte er roll! Alla yrkesgrupper i vården har unika kompetenser och vi bör arbeta i ett team med patienten i centrum”. Det är en uppmaning som jag verkligen kan dela, och jag ser fram emot fler undersköterskor i diskussionen om hur deras kompetens kan komma till bästa nytta i framtidens hälso- och sjukvård.

Tidningen Kommunalarbetaren skriver om paneldebatten.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821