september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Patientens ställning stärks med journal via nätet

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att patienterna i Stockholms läns ska få tillgång till sin journal via nätet. Äntligen, säger jag.

Den princip som ska gälla är att du ska ha rätt att veta mest om dig och din hälsa. Därför ska jag och du ha enkelt komma åt våra journaler via nätet. Det är många patienter som berörs och det har varit en hel del diskussioner om hur och när och i vilken form. Men det har också funnits en diskussion om patienterna överhuvudtaget ska få ta del på ett lättillgängligt sätt av sin journal. Den debatten sätter vi nu punkt för i Stockholm. Självklart ska vården präglas av öppenhet och patientmedverkan. Samtidigt ska vi skydda integriteten. Det kan vi uppnå med det beslut vi nu fattat.

Målet är att ge patienten elektronisk direktåtkomst till sin egen journalinformation och att det är patienten som styr åtkomsten. Det innebär att samtliga vårdgivare inom SLL behöver tillgängliggöra journalinformation i så stor omfattning som möjligt så fort den finns tillgänglig och att invånaren/ patienten själv avgör om och när man vill ha elektronisk åtkomst till sin journal.

Läs gärna mer om journal via nätet här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823