maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Patientsäkerhetsarbete i Södertälje prisas

Från botten till toppen. Så kan man, med patientsäkerhetsprisets jurys ord, beskriva Wasa BVCs resa från nedläggningshot och problem till en stark verksamhet med tydligt patientfokus. Deras arbete har nu belönats och Jenny Andersson, enhetsledare och Ulla Andersson verksamhetschef tilldelats landstingets patientsäkerhetspris.

Wasa BVC har lyckats vända den negativa spiralen i ett område med stor andel familjer med låg socioekonomisk status och hur om nedläggning och skapat förutsättningar för en sårbar målgrupp utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.

Södertälje håller sig väl framme i patientsäkerhetsarbetet. Även andra priset landade i Södertälje, men på Södertälje sjukhus och geriatik-medicin. Annika Rosenborg, verksamhetsutvecklare och Peter Johnsson, överläkare är värdiga mottagare för sitt arbete med telefonuppföljning efter geriatrisk slutenvård. Resultatet visar en minskning av återinläggningarna.

Tredje priset gick till Stockholms läns sjukvårdsområde för arbetet med uppföljningssamtal efter tvångsåtgärder. Dessa patienter är särskilt utsatta och genom att ge patienterna möjlighet att berätta om sina upplevelser kan framtida tvångsåtgärder förebyggas.

Dessutom ville juryn ge ett särskilt hedersomnämnande till Chiristian Barrientos som är enhetschef p akutmottagningen på Norrtälje sjukhus, Tiohundra för hans arbete med ”Silverstigen” som är ett strukturerat omvårdnadsarbete för äldre patienter på akutmottagningen.

Läs gärna mer om priset här och en artikel i Länstidningen.

Prisutdelning i Folkets hus. Det känns roligt att få uppmärksamma framgångsrika vårdgivare som strategiskt arbetar för utveckling av den egna verksamheten.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821