juli 07, 2024
Arbetsliv

Personalbokslut visar +

Varje år gör Stockholms läns landsting ett personalbokslut – Medarbetarfokus 2010 med hälsobokslut. Det är en sammanfattning av året som gott med fokus på medarbetarna. Siffrorna pekar åt helt rätt håll, och har så gjort under flera år.

Landstingets personalbokslut 2010

Nyckeltal                        2010  2009  2008  2007  2006

Medarbetarindex*       75        74        72        71          71

Långtidsfriska i %        73        72        62        71          71

Sjukfrånvaro i %          5,4       6,1        6,9      7,4        7,5

Sjukdagar/anställd    15,4     16,2     18,4    20,4      20,9

*Medarbetarindex är den samlade indexet för landstingets medarbetaruppföljning.

Fakta om landstingets medarbetare:

Antalet anställda 2010 var 42 360 personer. 94,7 % av dem arbetar inom hälso- och sjukvården, inkl. tandvården. Den största yrkesgruppen är sjuksköterskor som uppgår till 12 318 personer, varav 11 220 är kvinnor och 1 098 är män. 6 087 av vår anställda är läkare. Könsfördelningen är jämnare där, 3 189 kvinnor och 2 898 är män.

Länstidningen Södertälje uppmärksammar personalbokslutet här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821