oktober 10, 2023
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Pilotprojekt: Elväg – för en hållbar och hälsosam framtid

Jag skriver mest om hälsa och vård här på bloggen. Men idag blir det ett inlägg om vägar. Och det hänger faktiskt ihop.

Det händer spännande saker i arbetet för hållbara kommunikationer och effektivt klimatarbete. Region Stockholm vill gärna ligga i framkant och bidra till en positiv utveckling. Därför vill vi gärna göra ett pilotprojeket med elväg i regionen, närmare bestämt väg 73, den 26 kilometer långa sträckan Nynäsham-Västerhaninge. Att Sverige ska få till elvägar har Liberalerna drivit på för nationellt och det känns bra att vi regionalt också kan vara med i arbetet.

Det är Trafikverket som pekat ut vägsträckan som en av två möjliga vägar för att göra ett pilotprojekt för elvägar. Därför har regionen tagit fram en rapport som beskriver möjligheterna och nyttorna med elväg på just den aktuella sträckan. Nu hoppas vi att Trafikverket ger oss chansen. Konkurrenten om projektet är E20, Hallsberg-Örebro i Region Örebro. Oavsett var piloten genomförs tror jag det blir betydelsefullt för att modernisera godstransporthanteringen i vårt land. Läs gärna mer om detta här.

Godstrafiken är långtifrån hållbar ur ett klimatperspektiv och vi behöver göra mycket mer på det området. Ett viktigt steg skulle kunna vara just elvägar som verkligen skulle kunna minska både luftföroreningar och klimatavtrycket.

Nå, vad har då detta med hälsa och vård att göra? Jo, WHO listar tio hot mot hälsan i världen och högst upp på den listan finns luftföroreningar och klimatförändringar. “The climate crisis is a health crisis,” säger WHO wrote. Det finns ett samband mellan klimatförändringar och infektioner läs mer här: relationship between climate change and infectious diseases och allra mest sårbara är barn. Med den insikten blir varje effektivt steg för bättre och mer hållbara lösningar för klimat och luft är viktigt. Därför vill jag att vi som region ska dra vårt strå till stacken. Läs gärna mer om vårt arbete och vår klimatfärdplan.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823