december 12, 2023
Sjukvård & hälsa

Pionjärer i neonatalvården

I fredags var det en högtidlig dag! Det var en stor ära för mig att få medverka vid examenshögtiden för den första kullen neonatalspecialistutbildade sjuksköterskor. Detta särskilt som jag varit medverkat till att utbildningen kunde bli av och eftersom den har så stor betydelse för sjukvården i vårt län och kommer att betyda mycket för de barn de kommer att ta hand om i sin framtida yrkesverksamhet.

Varje år föds cirka 30 000 barn i Stockholms län. Under de senaste sex åren har antalet förlossningar ökat – med 1,3 procent varje år för att vara exakt. Detta beror på att befolkningen ökar i Stockholms län.
Det finns olika prognoser på hur många förlossningar som kommer att ske i Stockholms län de närmaste åren. En prognos pekar på cirka 35 000 förlossningar år 2021.
Idag råder en besvärande brist på specialistsjuksköterskor inom neonatalvården såväl i Stockholm som i övriga delar av landet. Dessutom har det inte funnits någon specialistutbildning för sjuksköterskor med särskild inriktning på neonatalvård. De tjugo sjuksköterskor som examinerades idag är pionjärer och är särskilt välkomna till neonatalvården!

Utbildning är ett gott exempel på ett nytänkande och en innovation och särskilt glädjande är att utbildningen kunnat utvecklas tillsammans med Vårdförbundet och Neonatalverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset och Sachsska Barnsjukhuset.
Det yttersta syftet med utbildningen är att höja kompetensen och kvaliteten inom barn- och nyföddhetsvården i Stockholms län. Det är viktigt att framhålla att utbildningen varit integrerad med vårdverksamhet. De nya specialistsjuksköterskorna har sedan tidigare en gedigen yrkeserfarenhet från Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barnsjukhuset.

image
Den högtidliga examensdagen innehöll förstås också musik.

Sjukvården är en kvinnodominerad sektor där lönenivåerna traditionellt varit lägre och karriärmöjligheterna färre än inom exempelvis den privata sektorn. Jag ser det som särskilt angeläget att högskolestudier måste löna sig även för kvinnor. Personligen tycker jag det är mycket viktigt med att det finns karriärvägar inom vårdyrken och särskilt för sjuksköterskor. Att göra karriär ska inte behöva innebära att man blir administratör, som ofta varit fallet inom vården. Sjuksköterskor ska även kunna utvecklas inom sitt eget yrke och bli specialistsjuksköterskor. För min del kändes det helt naturligt och självklart att stödja utbildningen för specialistsjuksköterskor inom neonatalvård när frågan kom upp.

Sedan tidigare finns möjligheten för sjuksköterskor inom Stockholms läns landsting att utbilda sig med studielön. Den här utbildningen innebär att vi tagit ett steg ytterligare genom att utbildningen sker helt inom ramen för anställningen. Det är ett sätt minska bristen på kompetenta specialistsjuksköterskor inom neonatalvården. Dessutom är det ett bra sätt att bedriva utbildning genom att integrera vården med utbildningen.

Grattis till pionjärerna som tagit sin examen och grattis Stockholm som har fått högra kompetens i neonatalvården!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823