Polska kvinnors sak är vår

Det är en fruktansvärt utveckling i Polen där kvinnors rätt till säkra, legala aborter kraftig inskränks. Det är en skam för det moderna Europa och en sorg för kvinnorna som får sin frihet beskuren. En sak vet vi säkert och det är att kvinnor kommer att fara illa.