juni 06, 2024
Nu när sjukvården i Stockholm läggs om blir första linjen, primärvården ännu viktigare. Det är bra att vi debatterar akutsjukvården men vi får inte glömma specialisterna i öppenvården. Därför var jag väldigt glad då jag i förra veckan fick chans att debattera och samtala på primärvårdens dag som arrangerades av Dagens Medicin.

Debatten gjorde skiljelinjerna tydliga. Vårdvalet har gjort det möjligt för fler aktörer att etablera sig där det innan inte fanns någon vård. Valmöjligheter gör att den enskilde själv kan påverka och hamnar i centrum för sin egen vård. För mig och folkpartiet är det givet att vi ska kunna påverka den egna vården. Det är viktigt att upprätthålla och utveckla vårdvalet, i Stockholm och i hela övriga landet. Veronica Palm (S) ägnade sig istället åt klasskampsretorik och sa att det motsatta gäller.

För folkpartiet är det självklart att den enskilde patienten ska stå i fokus. Det är för hen politiken ska finnas till. Därför är det glädjande att regeringens förslag om att slopa LOV föll i socialutskottet i förra veckan. Palms förslag är då istället att göra det svårare att bedriva privata vårdinrättningar genom att avskaffa den fria etaberingsrätten och vinstutredningen riskerar att slå hårt mot valfriheten. Regeringens ständiga hot mot en hel bransch leder till att färre nya aktörer vågar etablerar sig och att färre mottagningar öppnas. Hela Sveriges patienter förlorar om marknaden inte tillåts fungera.

Som folkpartist kommer jag inte att ge mig, patienten ska vara i fokus och valfriheten ska värnas. Primärvården fortsätter då att utvecklas och patienternas trygghet ökar.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821