oktober 10, 2023

 

För att uppnå en likvärdig vård oavsett kön, instiftar landstinget ett jämställdhetspris för hälso- och sjukvården i Stockholms län. 

Att ge alla invånare en likvärdig vård är ett ständigt pågående arbete. Vår kunskap ökar ständigt liksom våra verktyg för att stötta likvärdighet med t.ex läkemedel och andra behandlingar. Vårt nya jämställdhetspris ska stimulera utvecklingen och belöna initiativ som både innebär direkt förändring lokalt, och kan spridas till hälso- och sjukvården i stort. Nu ger vi hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppdrag att ta fram ett förslag kring detaljer och kriterier.

Avsikten är att priset ska delas ut varje år till medarbetare eller organisationer inom Stockholmssjukvården som bidragit till att öka jämställdheten i vården. Det känns angeläget att få lyfta fram och belöna fina insatser.

Landstingets arbete för jämställd hälso- och sjukvård kretsar mycket kring att ta fram och sprida aktuell och korrekt kunskap kring diagnostik och behandling. Framtagande och analys av könsuppdelad statistik är ett viktigt hjälpmedel och ger kunskap som ska leda till åtgärder. För läkemedelsbehandling finns numera Genusknappen, ett stöd för läkarna som markerar i systemet när ett recept skrivs ut om ett preparat fungerar olika för kvinnor och män. Landstinget utbildar löpande chefer i jämställdhet, genom konkreta projekt där cheferna åstadkommer förändring i sina respektive verksamheter och samtidigt skapar en bank av erfarenhet och goda exempel.

Läs också på Stockholmsbloggen

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823