maj 05, 2024

Vi har just avslutat sammanträdet med produktionsutskottet. På dagordningen stod bland annat godkännande av ett antal lokala kollektivavtal. Dessa är resultat av förhandlinar mellan arbetsgivaren – landstinget – och fackliga organisationerna. Inte läge att börja yrka på justeringar här och där alltså. Å andra sidan verkar avtalen vara väl genomtänkta.

Vi fick också en intressant dragning om verksamheten 2010 i sjukvården. Det finns förstås mycket att säga och väldigt mycket information att ta till sig. Det blev en lång och intressant diskussion om problemet med vårdrelaterade infektioner som drabbar alltför många och leder både till mänskiligt lidande och stora kostnader och tillgänglighetsproblem i vården.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821