september 09, 2021
Sjukvård & hälsa

Psykiatri behövs på NKS

Idag skriver min landstingsrådskollega Birgitta Rydberg i SvD om psykiatrins plats på de stora sjukhusen, och inte minst på Ny Karolinska sjukhuset i Solna.
Psykiatrin måste få plats på Nya Karolinska Solna. Psykiatrin måste ha en självklar plats i den framtida, toppmoderna och högspecialiserade vården.

Från FPs sida har vi hela tiden konsekvent drivit frågan om psykiatrins roll och ställning i framtidens hälso/ och sjukvård. Att Birgitta Rydberg idag ryter till beror på att hon ser tecken på att man i planeringsarbetet för det nya sjukhuset inte verkar följa intentionerna i de politiska beslut som fattats. Hon skriver:

”Nu verkar man planera för experimentell forskning på NKS – men däremot inte för den patientnära, och nog lika viktiga, kliniska forskningen. Detta är för mig och Folkpartiet oacceptabelt. … om våra politiska intentioner inte förverkligas, behöver jag agera. Det är anmärkningsvärt om våra beslut inte fullföljs, eller feltolkas. Men med min tydliga markering i dag hoppas jag att det har blivit tydligt nog.”

Jag kan bara instämma. Läs mer på Birgittas blogg

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1729