juni 06, 2024

I fredags gjorde jag, tillsammans med flera andra från Stockholms läns landsting, ett besök i Uppsala för att se och lära hur man där arbetar med att utveckla sitt nya Pyskiatrins hus.

Det är ett stort projekt som vuxit fram och inom en snar framtid kommer verksamheten att starta i helt nya, väldigt fina lokaler vid Akademiska sjukhuset.

Det var förstås väldigt intressant att hör vilka erfarenheter de gjort i sitt planeringsarbete. I Stockholms står vi också inför en omfattande omdaning av psykiatrins verksamheter. I budget för 2013 som landstingsfullmäktige antagit står det:

Kvalitetsutvecklingen inom den psykiatriska vården är särskilt viktig. Under 2013 tas en handlingsplan fram för att förbättra vårdmiljön inom slutenvården när det gäller lokalernas ändamålsenlighet och miljö. Som en del i detta arbete kommer merparten av den psykiatriska vården att flyttas från S:t Görans sjukhusbyggnad till ombyggda och anpassade lokaler vid Sabbatsbergs sjukhus.

Att skapa läkande vårdmiljöer för psykiatrins patienter är en central uppgift inom ramen för arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård.

Några bilder från Uppsala kan inspirera!

IMG_1740[1]

Konst har förstås en självklar plats i nya Pyskiatrins hus. Anders Widoff heter konstnären.
Konst har förstås en självklar plats i nya Pyskiatrins hus. Anders Widoff heter konstnären.
Vacker utsikt över Uppsala från ett patientrum. I fonden anas mitt favoställe i Uppsala - fina Uppsala Konsert & Kongress.
Fin utsikt över Uppsala från ett patientrum. I fonden anas mitt favoställe – fina Uppsala Konsert & Kongress.
Ett rum för rörelse.
Ett rum för rörelse.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821