september 09, 2023
Arbetsliv Jämställdhet

Rätt till heltid och jämställda löner

Idag presenterar jag Folkpartiets nya jämställdhetsrapport för landstinget. Vi föreslår en lång rad åtgärder för att stärka jämställdheten.

En av mina huvudfrågor som jag slagits hårt för i Alliansen är att genomföra en lönesatsning på specialustsjuksköterskor. Den satsning som nu görs måste följas av fler.

Rätt till heltid är en annan viktig fråga. Det är dock inte vanligt att medarbetare tvingas jobba deltid. Men för de som drabbas är det förstås ett stort och allvarligt problem. Att locka fler att välja heltid är en annan viktig jämställdhetsfråga för mer ekonomiskt jämlika villkor mellan kvinnor och män i samhället. Därför är arbetsmiljöfrågorna också en central jämställdhetsfråga som vi lyfter fram i rapporten.

Det finns gott om jämställdhetsutmaningar att ta sig an i såväl kollektivtrafiken som i hälso- och sjukvården. Du hittar rapporten i sin helhet här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823