april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Rätten till tolk

Pandemin är mest elände. Men några positiva saker går också att finna. Under pandemin har tolkning på distans tredubblats samtidigt som andelen auktoriserade tolkar ökat kraftigt. Detta är en utveckling som jag gärna vill hålla fast vid.

Bättre villkor för distanstolkning, som införts under pandemin, ska fortsätta gälla. Detta tills en ny upphandling med permanenta förbättringar kan genomföras. Syftet är både att minska smittspridning och att förbättra tolktjänsterna med mer kompetenta och kvalificerade tolkar.

Tolkning är en omistlig del av en god sjukvård för de patienter som har svårt att förstå eller göra sig förstådda på svenska. Bristande förståelse är en patientsäkerhetsrisk och kan leda till sämre behandlingsresultat. Genom sjukvårdstolkning på distans har vi inte bara minskat smittrisken vid fysiska kontakter – vi har också gjort det möjligt för tolkarna att ta fler uppdrag och därmed hjälpa fler patienter. Det gör också uppdragen mer attraktiva och underlättar för vården att använda sig av de bästa tolkarna.

På hälso- och sjukvårdsnämnden 24 augusti väntas vi beslut om att förlänga de särskilda villkor för distanstolkning som infördes under pandemin, i väntan på att en ny upphandling med permanent bättre förutsättningar för distanstolkning kan genomföras. Förlängningen sker från 1 september. Start för ny avtalsperiod beräknas till 1 juni 2022.

Ingen ska behöva förlita sig på bekanta eller släktingar för att få kanske både känslig och ibland livsviktig information om sin diagnos och behandling, barn ska inte behöva tolka åt vuxna. Tillgången på kompetenta sjukvårdstolkar är viktigt för både kvalitet och jämlikhet i vården. De förslag om begränsning av rätten till tolk som förts fram i debatten avvisar jag kraftfullt.

DISTANSTOLKNING I SJUKVÅRDEN

Ersättningen för distanstolkning, utifrån leverantörernas anbudspris, har varit avsevärt lägre än tolkning på plats, som ersatts enligt den s k domstolstaxan. Under pandemin togs beslut om att ersätta distanstolkning med 100 % av domstolstaxan, efter erfarenheter och överväganden läggs den nu på 90 % av domstolstaxan, dvs fortsatt kraftigt förhöjd. Ersättningen ligger därmed i nivå med den ersättning som planeras för kommande upphandlat avtal.

Effekten av den höjda ersättningen har varit en ökning av andelen auktoriserade tolkar vid distanstolkning, från 8 % under 2019 till 26 % under 2020 efter höjningen.

Under 2020 minskade antalet tolkuppdrag totalt från 319 000 till 276 000 eller med 13,5 %.
Distanstolkningsuppdragen ökade från 73 000 till 220 000 eller 201 %, dvs en tredubbling.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823