september 09, 2023
Liberalerna

Regeringens hotande LSS-besparingar dåligt för alla

Magdalena Andersson grubblar på hur vi ska klara välfärdsåtagandena i den rådande situationen med många asylsökande som söker sig till vårt land och där den bristande integrationen är ett stort problem, inte minst på arbetsmarknaden. Det är ingen lätt uppgift. Men hon börjar dessvärre i helt fel ände när hon pekar ut LSS som ett möjligt sparobjekt.

Många har reagerat med starkt på Magdalena Anderssons till synes reflexmässiga besked att vi behöver se över LSS för att finansiera flyktignmottagandet. Människor med funktionsnedsättnings behov ställdes direkt mot asylsökandes.

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – innebär bland annat att en del människor med funktionsnedsättning kan få personlig assistans. Det betyder exempelvis att de kan arbeta och försörja sig själva. LSS var en viktigt frihetsreform som Folkpartiledaren och socialministern Bengt Westerberg drev i genom i början av 1990-talet. Det har betytt oerhört mycket för många som genom reformen fick möjlighet att bryta sin isolering, leva ett aktivt liv med möjlighet att verka med full kraft i samhället.

Om de personliga assistenterna nu ska blir besparingsobjekt är risken förstås stor att många av de människor med funktionsnedsättning som jobbar och försörjer sig själva inte längre kan göra det. Både assistenten och den som får assistans åker ut från arbetsmarknaden. Det är dessutom sannolika att båda två hamnar rätt långt från arbetsmarknaden. Idag finns cirka 90 000 personer som arbetar som personlig assistent. Enligt en rapport från Socialstyrelsen som kom för några år sedan är 19 procent av dem invandrare. Det är dessutom ett kvinnodominerat yrke.

Yrket om personlig assistent är egentligen det perfekta instegsjobbet på svensk arbetsmarknad för många som kommer till Sverige, eftersom det inte finns några särskilda krav på utbildning som måste valideras och prövas av svensk byråkrati. Magdalena Andersson och regeringen behöver fundera i helt andra banor. Tänk om det är så att en satsning på LSS – istället för neddragning – är det, vid sidan av rut-tjänster, smartaste vi kan göra för att sänka trösklarna på arbetsmarknaden?

En feministisk regering som säger sig vilja ha Europas lägsta arbetslöshet kan inte rimligen rycka bort just de jobb som kvinnor och invandrare i hög grad sköter. Särskilt inte när dessa skapar förutsättning även människor med funktionsnedsättning att arbeta.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823