december 12, 2023
Sjukvård & hälsa

Region Stockholm erbjuder ukrainska flyktingar hälsokontroll och vaccinationer

Region Stockholm har beslutat att kraftigt utöka kapaciteten för att genomföra hälsokontroller för flyktingar från Ukraina genom att erbjuda detta vid länets vårdcentraler. Uppdraget innebär också att vårdcentralerna ska kalla dem som fått uppehållstillstånd, vaccinera vid behov och ge vård till de som behöver.

Många tvingas lämna Ukraina och Rysslands fruktansvärda krig. Vi i Region Stockholm ska stå redo att möta behoven av hälsoinsatser. Vi tar exempelvis emot patienter som behöver stora vårdinsatser, exempelvis cancerbehandlings. De flesta som kommer har inte några akuta vårdbehov men alla behöver få erbjudande om hälsokontroll och vaccinationer, eftersom vi vet att vaccinationsgraden är mycket låg bland ukrainier. Vi har en skyldighet att erbjuda ukrainska flyktingar en tydlig väg in i vården. Ju tidigare deras hälsobehov kan fångas upp desto bättre, både för individen och för sjukvården.

Uppdraget angående hälsoinsatserna består i huvudsak av följande:

? Erbjuda hälsoundersökning till personer som tillhör målgruppen och som är i kontakt med vårdgivaren, eller som remitteras till vårdgivaren för hälsoundersökning.

? Kalla personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktingdirektivet, till hälsoundersökning.

? Genomföra hälsoundersökningar på personer i målgruppen.

? Erbjuda vaccinationer om behov finns.

? Om det framkommer vårdbehov ska patienten remitteras enligt ordinarie rutiner.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823